Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAzizoğlu, Nursen
dc.contributor.authorErdoğan, Hatice
dc.date.accessioned2021-09-14T11:38:56Z
dc.date.available2021-09-14T11:38:56Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.citationErdoğan, Hatice. 2018 ortaokul fen bilimleri dersi programının ve ders kitaplarının içeriğinde yaşam temelli öğrenme yaklaşımının etkilerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/11629
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, 2018 ortaokul fen bilimleri dersi öğretim programının ve ortaokul fen ders kitaplarının içeriğinde yaşam temelli öğrenme yaklaşımının etkilerinin belirlenmesidir. Araştırma nitel araştırma desenlerinden doküman inceleme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. İncelenen dokümanlar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB, 2018) tarafından yayınlanan fen bilimleri dersi öğretim programı (ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıflar) ve ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıf fen bilimleri ders kitaplarıdır. Programdaki kazanımlar yaşam temelli unsurlar içerip içermediklerine göre iki grupta toplanmıştır. Yaşam temelli unsur içeren kazanımların, ders kitaplarına öğretimsel aktarımı da yaşam temelli yaklaşımlar bazında incelenmiştir. Beşinci sınıf programında yer alan toplam 36 tane kazanımdan 19 tanesinin yaşam temelli unsurlar içerdiği görülmüştür. Ortaokul 5. sınıf fen bilimleri ders kitabına, 14 tane kazanımın yaşam temelli yaklaşıma uygun şekilde öğretimsel aktarımı yapıldığı belirlenmiştir. Altıncı sınıf programında yer alan toplam 59 tane kazanımdan 32 tanesinin yaşam temelli unsurlar içerdiği görülmüştür. Ortaokul 6. sınıf fen bilimleri ders kitabına, 18 tane kazanımın yaşam temelli yaklaşıma uygun şekilde öğretimsel aktarımı yapıldığı belirlenmiştir. Yedinci sınıf programında yer alan toplam 67 tane kazanımdan 25 tanesinin yaşam temelli unsurlar içerdiği görülmüştür. Ortaokul 7. sınıf fen bilimleri ders kitabına, 15 tane kazanımın yaşam temelli yaklaşıma uygun şekilde öğretimsel aktarımı yapıldığı belirlenmiştir. Sekizinci sınıf programında yer alan toplam 61 tane kazanımdan 33 tanesinin yaşam temelli unsurlar içerdiği görülmüştür. Ortaokul 8. sınıf fen bilimleri ders kitabına; 22 tane kazanımın yaşam temelli yaklaşıma uygun şekilde öğretimsel aktarımı yapıldığı belirlenmiştir. Sonuç olarak 2018 ortaokul fen bilimleri dersi öğretim programının ve ortaokul fen bilimleri ders kitaplarının içeriğinde farklı yaşam temelli öğrenme yaklaşımlarının etkileri belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the influence of context-based learning approach on the content of the secondary school science course curriculum and science textbooks. The study is a qualitative research based upon the document analysis method. The written materials analyzed in this research include the 5th, 6th, 7th and 8th grade science textbooks and Secondary School Science Course Curriculum (for 5th, 6th, 7th and 8th grades) published in 2018 by the Turkish Ministry of National Education (MEB). The learning objectives in the curriculum are classified into two groups, depending on whether the learning objectives include life-based elements. Additionally, in this study, the didactic transposition of the learning objectives to the textbooks is examined through context-based approaches. It is found that 19 learning objectives out of 36 in the 5th grade science curriculum included life-based elements. When the secondary school 5th grade science textbook was examined, it was seen that 14 learning objectives were transposed to the textbook in conformity with context-based approach. It was found that 32 learning objectives out of 59 included life-based elements in the 6th grade science curriculum. In the secondary school 6th grade science textbook, it was found that 18 learning objectives were transposed to the textbook in conformity with context-based approach. It was seen that 25 learning objectives out of 67 included life-based elements in the 7th grade science curriculum. When the secondary school 7th grade science textbook was examined, it was seen that 15 learning objectives were transposed to the textbook in conformity with context-based approach. It was seen that 33 learning objectives out of 61 included life-based elements in the 8th grade science curriculum. In the secondary school 8th grade science textbook, it was determined that 22 learning objectives were transposed to the textbook in conformity with context-based approach. As a result, the effects of the context-based learning approach on the content of the 2018 secondary school science course curriculum and secondary school science textbooks were determined in this study.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYaşam Temelli Yaklaşımen_US
dc.subjectGünlük Hayatla İlişkilendirmeen_US
dc.subjectOrtaokul Fen Bilimleri Dersi Programıen_US
dc.subjectFen Bilimleri Ders Kitaplarıen_US
dc.subjectContext-Based Approachen_US
dc.subjectRelation With Daily Lifeen_US
dc.subjectSecondary School Science Course Curriculumen_US
dc.subjectScience Textbooksen_US
dc.title2018 ortaokul fen bilimleri dersi programının ve ders kitaplarının içeriğinde yaşam temelli öğrenme yaklaşımının etkilerinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermining the influence of context-based learning approach on the content of 2018 secondary school science curriculum and textbooksen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record