Advanced Search

Now showing items 1-12 of 12

  • 1940 sonrası Türk şiirinde ölüm 

   Örgen, Ertan (2008)
   Cumhuriyet dönemi Türk şiiri, Tanzimat sonrasında oluşan yeni hayat algısının değiştirdiği ölüm temasına bazen geleneksel bazen modern bir tavırla yaklaşır. 1940 sonrasında bu algı, gelenekselden daha da uzaklaşır. Bu tema, ...
  • 2000'li yıllarda kadın öykücülerin dili üzerine tespitler 

   Örgen, Ertan (2014)
   Türk edebiyatında kadın yazarların dili, uzun zaman erkek yazarların izinde gitmek durumunda kalmıştır. Kültürel, sosyolojik ve ekonomik değişmelerle birlikte kadın yazar sayısında 2000'li yıllarda görülen büyük artış, bu ...
  • Cemal Şakar’ın öykülerinde yapı 

   Örgen, Ertan (2014)
   Bu yazıda, son dönem Türk öykücülüğünün önemli isimlerinden Cemal Şakar’ın yayımlanmış yedi öykü kitabındaki yapı değerlendirilecektir. Onun öy- kücülüğü, kanaatimizce iki döneme ayrılmaktadır: Yazar, ilk döneminde modernist ...
  • Cumhuriyet dönemi Türk çocuk tiyatrosu (1923-1950) 

   Okurlar, Ayça (Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
   Sahnelenmeye dayalı sanat dalı olan tiyatro, çağlar boyunca hem eğlendirmek hem de eğitmek için bir araç olarak görülmüştür. Araştırmamız, belli bir dönemdeki oyunları kapsayan tematik ve teknik bir çalışmadır. Ele aldığımız ...
  • Istanbul in Kemal Tahir's "Esir Sehir Dizisi" Novels 

   Örgen, Ertan (Ahmet Yesevi Univ, 2011)
   In his "Esir Sehir Dizisi" novels titled, Esir Sehrin Insanlari, Esir Sehrin Mahpusu, Yol Ayrimi, Yorgun Savasci, and Kurt Kanunu, Kemal Tahir uses Istanbul as the central setting. These works, which are set between 1920 ...
  • İdeoloji kavramı açısından Türk çocuk roman örnekleri üzerine bir inceleme 

   Konuk, Mehtap (Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada 1923-2000 yılları arasında yayımlanan Türk çocuk romanları ideoloji kavramı açısından ele alınmıştır. Bu zaman aralığında yayımlanan romanlardan özellikle günümüzde baskıları yapılmaya devam eden örneklerin ...
  • İlk gençlik edebiyatı 

   Gazioğlu, Gamze (Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   İlk gençlik dönemi, çocukluktan ve yetişkinlikten farklı özellikler taşıyan bir ara dönemdir. Bireyler bu dönemde edindikleri tecrübeleri yetişkinlikleri boyunca kullanacaklarından bu evredeki bireylere yardımcı olmanın ...
  • Mustafa Rahmi Balaban’ın çocuk edebiyatı ile ilgili eserleri üzerine bir araştırma 

   Güneş, Büşra (Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu araştırma Mustafa Rahmi Balaban’ın çocuk edebiyatı alanında verdiği eserlerin belirlenmesini ve incelenmesini amaçlar. Mustafa Rahmi Balaban Cumhuriyet’in ilk yıllarında çocuk edebiyatı alanında telif ve tercüme eserler ...
  • Popüler Türk çocuk romanlarında çocuk imajı ve çocuk eğitimi (1980-2000) 

   Ünal, Orçun (Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Oluşturulan edebiyat ürününün toplum üzerinde etkisini göstermesi, bu ürünün okuyucuya ulaşabilmesiyle mümkün hale gelir. Biz de araştırmamızda bu tespitten hareketle, ele aldığımız dönem aralığında, çok sayıda okur ...
  • Türk kadın şairlerde kadın ve çocuk teması (1886 - 1960) 

   Aksar, Gülşah (Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Bu araştırma belli bir dönemdeki kadın şairlerin şiirlerini kapsayan tematik bir çalışmadır. Ele alınan dönem (1886-1960) Tanzimat'tan Cumhuriyet'e uzanan yılları kapsamaktadır.Literatür taramasına dayanarak dönem içinde ...
  • Türk kadın yazarların öykülerinde çocuk ve çocuk eğitimi (1950-1970) 

   Serttaş, Gamze (Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
   Çocuk edebiyatı, çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş bir edebiyattır. Araştırmamız, belli bir dönemdeki kadın yazarların öykülerini kapsayan tematik bir çalışmadır. Ele aldığımız dönem, Türkiye'de çok partili ...
  • Türk şiirinde çocuk teması (1923-1950) 

   Alınmış, Sedanur (Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, The theme )
   Türk şiirinde çocuk teması, 1923 1950 yıllarını kapsayan tematik bir çalışmadır. Seçilen aralık Cumhuriyet’in ilanıyla çok partili hayata geçişe kadarki dönemi kapsar. Bu kapsam, yaşanan sosyal değişimin edebiyattaki ...