Now showing items 1-2 of 2

  • GÜNEY MARMARA BÖLGESİ’NDE ARICILIK ANKET ÇALIŞMASI 

   A Ebru Borum (2017)
   Bu çalışma Güney Marmara Bölgesi'nde Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'deki arıcıların genel özelliklerini belirlemek için yapılmıştır. Seksen arıcıya anket soruları yöneltilmiştir. Çalışmada arıcıların elde ...
  • Isolation of Agents of Diarrhea in Ostriches 

   A Ebru Borum (2017)
   Bu çalışmada ishalli devekuşlarından alınan fekal svaplardan etken izolasyonu yapmak amaçlandı. Toplam 42 ishalli deve kuşundan fekal örnekler alındı. Örneklerden 38 (%90,47) tanesi saf kültür, 4 (%9,52) karışık kültür ...