Advanced Search

Now showing items 1-2 of 2

  • Hızırnâme’de Eğirdir ve Eğirdirli velîler 

   Hamidoğulları Beyliği’nin başkentliğini yapmış olan Eğirdir tarih içerisinde tasavvufî ve edebî simalar yetiştirmiştir. Eğirdir Zeynî Zâviyesi Şeyhi Mehmed Çelebi de bunlardan biridir. Şiirlerinde Muhyiddîn ve Dolu ...
  • Nâbî'nin Zeyl-i Siyer-i Veysî'si (İnceleme-metin) 

   Altunmeral, Mehmet (Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Yusuf Nâbî, Türk edebiyatının meşhur şair ve münşilerindendir. Türkçe Divan, Farsça Divançe, Hayriyye, Fetihnâme-i Kamaniçe, Surnâme, Tuhfetü'l-Harameyn, Tercüme-i Hadis-i Erba'în, Zeyl-i Siyer-i Veysî ve Müşe'at şâirin ...