Advanced Search

Now showing items 1-3 of 3

  • The discriminant of second fundamental form 

   Bu çalışmada, ikinci temel formun diskriminantı gözönünde bulunduruldu. $\Bbb{E}^4$ de Vranceanu yüzeyinin sıfır diskriminantlı olması için gerekli koşul verildi.
  • ∇¯¯¯¯-Harmonic curves and surfaces in Euclidean space En 

   Bu çalışmada, n-boyutlu En Öklid uzayında ∇¯¯¯¯-harmonik eğriler ve yüzeyler gözönünde bulunduruldu. Her zayıf biharmonik eğrinin ∇¯¯¯¯-harmonik olduğu ispatlandı. E4 deki her 1-paralel yüzeyin ∇¯¯¯¯-harmonik olduğu fakat ...
  • k-Tipinde eğriler ve altmanifoldlar 

   Kılıç, Bengü (Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997)
   Bu çalışmada, çarpım altmanifoldlar ve onların tipleri gözönüne alınmıştır. Bazı yüzeylerin Riemann çarpımı alınarak elde edilen yüzeylerin (veya manifoldların) tipleri belirlenmiştir. Bazı yüzeyler birim çember etrafında ...