Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Örgütsel stres yönetimi: Malatya adliyesi örneği 

      Karagül, Mustafa (Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
      Çalışmamızda Malatya adliyesinde hizmet veren adliye çalışanlarının örgütsel stres kaynaklarının neler olduğu, baş etme yöntemleri ve kişisel özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılmıştır. ...