Advanced Search

Now showing items 1-2 of 2

  • Batı Anadolu'da Yunan işgali nedeniyle ortaya çıkan iç göçler (1919-1923) 

   Karakuş, Ufuk (Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'den hareketle Batı Anadolu'nun iç kesimleri yönünde ilerleyen Yunan askeri harekâtı, Batı Anadolu ve işgal tehlikesiyle karşı karşıya kalan bölgelerde göç hareketinin başlamasına neden olmuştur. ...
  • Milli Mücadele'de Edremit 

   Karakuş, Ufuk (Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
   I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti, çok ağır bir fatura ödemekle yükümlü kılındı. Savaşta yenilen Osmanlı Devleti şartları ağır olan ve mutlak teslimiyeti öngören Mondros Mütarekesi'ni imzaladı. Özellikle 15 Mayıs ...