Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Η(λ5) genişletilmiş Hecke grubu ve alt grupları 

      Yılmaz, Volkan (Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012)
      Bu tezde Η(λ5) genişletilmiş Hecke grubu ve bazı alt grupları verilmiştir. Bu tez beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümü olan birinci bölümde, çalışma tanıtılmıştır. İkinci bölümde, diğer bölümlerde gerekli olan temel ...