Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorHacıoğlu, Necdet
dc.contributor.authorGökırmak, Bilge
dc.date.accessioned2019-12-10T07:40:49Z
dc.date.available2019-12-10T07:40:49Z
dc.date.issued1997en_US
dc.date.submitted1997
dc.identifier.citationGökırmak, Bilge.Bursa ilinde termal turizm potansiyelinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/10209
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractSağlık turizminin bir parçası olan termal turizm potansiyeline sahip olan Bursa ilinde, termal imkanların incelenmesi ve Bursa' da termal turizmin alternatif bir turizm şekli olarak geliştirilmesine yönelik çözüm önerileri getirebilmek, bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Araştırma sonucu elde edilen bilgiler, Bursa'da termal turistik tesislerin, gerçekten termal amaçlı olarak kullanılma durumunu ve talebi artırabilmek için gerekli olan unsurları çözüm önerileri olarak ortaya koymaktadır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; turizm, turistik ürünün özellikleri, turistik ürün çeşitlerinin sınıflandırılması, turistik ürün çeşitlendirmesinde talep yaratma, insan psikolojisinin turizme etkisi, insanları seyahat etmeye iten faktörler, alternatif turizm ve tanıtılmasının önemi, Türkiye'de alternatif turizm olanakları, alternatif turizmin muhtemel sonuç ve etkileri adlı konular incelenmiştir. İkinci bölümde; sağlık turizmi ve termal turizm hakkında tanımlar ve termal suların yapısal özellikleri, sınıflandırılmaları, termal suların yapısal özellikleri, sınıflandırılmaları, termal turizm merkezlerinde yapılan uygulama türleri, yöntemleri, kuralları ve alan ölçüleri, Türkiye'de kaplıcalara ilişkin yasal düzenlemeler ve termal tesislerde Avrupa standartları gibi konular hakkında bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır. Son bölümde ise, Bursa'da hizmet veren Turizm Bakanlığı'ndan belgeli yedi adet termal turizm tesisi ile bu tesislere konaklama amacıyla gelen 100 turiste (yerli-yabancı) ayrı ayrı uygulama çalışmaları yapılmıştır. Anketlerin sonuçlarına göre, Bursa'da termal turizmin durumu ortaya konmuş ve geliştirilmesi için öneriler ve sonuç bölümü ile bitirilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe mean subject of this study is to analyse thermal possibilities and to present resolution proposals for developing of thermal tourism as a kind of alternative tourism in the city of Bursa, which has a thermal tourism potential as a part of health tourism. The results of this research put forward the real using aims of touristic establishments which has thermal peculiarities and bring up the components which is necessary to increase the demand as suggestions of solutions. This study is consist of three chapters. In the first chapter the subjects which are named as tourism, specialities of touristic product, classification of touristic product assortments, creation of demand to increase the variety of touristic product, influence of human phsychologiyon tourism, the factors which influence people to travel, the importance of alternative tourism and its' presentation, alternative tourism possibilities in Turkey, possible effects and results of alternative tourism are analyzed. In the second chapter, it's aimed to give information about the definitions of health tourism and thermal tourism, structurel specialities and classification of thermal waters, kinds of practise, methods, rules and calculations in thermal tourism centers, legal regulations which are related with hot springs and the standards of thermal establishments in Europe. In the final chapter it was taken polls on seven thermal tourism centers, which has certificates from the Ministry of Tourism, in Bursa and a hundred tourists who have come to accommodate, seperatelly according to their nationality. At the end the situation of thermal tourism in Bursa is designated from the points of this polls and it's presented suggestions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBursaen_US
dc.subjectKaplıcalaren_US
dc.subjectSağlık Turizmien_US
dc.subjectTermal Turizmen_US
dc.subjectTurizmen_US
dc.subjectHot Springsen_US
dc.subjectMedical Tourismen_US
dc.subjectThermal Tourismen_US
dc.subjectTourismen_US
dc.titleBursa ilinde termal turizm potansiyelinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeAnalyzing of thermal tourism potential in Bursaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record