Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSaylan, Şerif
dc.contributor.authorBademci, Bora
dc.date.accessioned2019-12-10T09:01:43Z
dc.date.available2019-12-10T09:01:43Z
dc.date.issued1997en_US
dc.date.submitted1997
dc.identifier.citationBademci, Bora. Betonarme makina temellerinin boyutlandırma esaslarının araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/10247
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmada, öteleme hareketli makinaların rijit, blok tip temellerinin, elastik yarı sonsuz ortam teorisi ve kütle - yay - sönüm sistemi analojisi ile dinamik analizleri yapılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında, temel titreşimlerinin analizinin gelişim süreci anlatılmıştır. İkinci aşamada, elastik yarı sonsuz ortam teorisine dayanan dinamik analiz metodu anlatılmış ve yapılan kabuller belirtilmiştir. Üçüncü aşamada, makina - temel - zemin sisteminin kütle - yay - sönüm sistemine benzetilmesi sureti ile, dinamik analiz için, elde edilen analog çözümden bahsedilmiş ve yapılan kabuller verilmiştir. Dördüncü aşamada, konu ile ilgili CP 2012 İngiliz ve IS 2974 Hindistan şartnameleri incelenip içerikleri ortaya konmuştur. Beşinci aşamada, konu ile ilgili örnekler verilmiştir. Makina temellerinin dizaynı yapılırken uyulması gereken temel kriterler sonuç bölümünde ifade edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study ; dynamic analysis of rigid, block type foundations of reciprocating machinery, have been done by using semi infinite elastic half space theory and analogy of mass-spring-dashpot system. In the first step, historical development process of vibration analysis of foundations has been explained. In the second step, dynamic analysis method which depends on elastic half space theory and asssumptions have been determined. In the third step, dynamic analysis method which depends on mass - spring - dashpot analogy and assumptions have been determined. In the fourth step, contents of CP 2012 English and IS 2974 Indian Standards about this subject tire given. In the fifth step, some problems about the subject has been solved. Main criteria about dynamic analysis of foundation's blocks and some commennts about it have been given.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖteleme Harektli Makinalaren_US
dc.subjectRijit, Blok Tip Temelen_US
dc.subjectElastik Yarı Sonsuz Ortamen_US
dc.subjectKütle - Yay - Sönüm Sistemien_US
dc.subjectKütle - Yay - Sönüm Sistemi Analojisien_US
dc.subjectReciprocating Machineen_US
dc.subjectRigid, Block Type Foundationen_US
dc.subjectElastic Half Spaceen_US
dc.subjectMass-Spring-Dashpot Systemen_US
dc.subjectAnalogy of Mass - Spring - Dashpot Systemen_US
dc.titleBetonarme makina temellerinin boyutlandırma esaslarının araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeReinforced concrete machine foundations search of design principlesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record