Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorErgin, Ömer
dc.contributor.authorKocakülah, M.Sabri
dc.date.accessioned2016-01-19T13:37:52Z
dc.date.available2016-01-19T13:37:52Z
dc.date.issued1996
dc.date.submitted1996en
dc.identifier.citationKocakülah, M. Sabri. Kristal ve amorf yapıdaki ferromagnetik malzemelerin magnetik özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1379
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmada bir magnetik ölçme düzeneği kurulmuştur. Ana elemanım Epstein-kare devresinin oluşturduğu bu düzeneğin toplayıcı yükselteç, geribesleme yükselteci, integrator ve katlı yükselteç elemanları tarafımızdan yapılmış ve yükselteç türü olarak 741 CN işlemsel yükselteci kullanılmıştır. Magnetik ölçme düzeneği kullanılarak; kristal ferromagnetik malzemelerden Unisil-H tanecik yönlendirilmiş (grain-oriented), M2H, M5, Newcor tanecik yönlendirilmemiş (non-oriented), Unisil-H çizgili tanecik yönlendirilmiş malzemelerinin, amorf ferromagnetik malzemelerden de Metglas 2826MB (Fe^N^Mo^), Metglas 2605S3 (Fe^Si^), Metglas 2605SC (Fe81Nil33Si3SC2), Metglas 2605CO (Fe67Co18fl14,Sf,), Metglas 2714A (FeAConMo2SiwBn) ve Metglas 2705M (Fe5g5Coni5Mo2BlsSis) malzemelerinin B - H mıknatıslanma ve geçirgenlik (Ur - H) eğrileri çizilmiş ve osiloskop ekranında histerezis eğrileri gözlenmiştir. Kristal ferromagnetik malzemelerle 50 Hz - 200 Hz arasında 4 farklı frekans değeri için, amorf ferromagnetik malzemelerle ise 50 ve 100 Hz frekansları için ölçmeler yapılmıştır. Aynı frekans değerleri için malzemelerin alana göre geçirgenlik karakteristikleri de incelenmiştir. Ayrıca kristal ferromagnetik malzemelere ait domain resimleri Bitter-kolloid ve Kerr-Efekt teknikleri kullanılarak çekilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this work, we have set up a basic magnetic measurement circuit. Epstein- square circuit constitutes the main component of this circuit. We have designed a summer amplifier, feed-back amplifier, an integrator and an instrumentation amplifier circuit and used 741 CN type of operational amplifier on these circuits. Using magnetic measurement circuit, we have observed hysteresis loops on oscilloscope screen and plotted B-H and relative permeability curves for Unisil-H grain-oriented, M5, M2H, Newcor non-oriented and sketched Unisil-H grain-oriented which are in silicon-iron ferromagnetic materials group and Metglas 2826MB (FewNnMoABn\ Metglas 2605S3 (Fe79Si5BX6), Metglas 2605SC (Fe81M135.Sfî5C2), Metglas 2605CO (Fe67CoxJBx4Six), Metglas 2714A (Fe4CoJ2Mo2SiX0BX2) and Metglas 2705M (FeSiSCo72X5Mo2BxsSis) which are amorphous ferromagnetic materials. We have made some measurements on silicon-iron for four frequency values between 50 Hz and 200 Hz and also on amorphous for two frequency values which are 50 Hz and 100 Hz. Permeability characteristics against magneto motive force (mmf) are also plotted with same frequency values. Finally, domain pictures are photographed using Bitter-colloid and Kerr-Effect techniques on silicon-iron ferromagnetic samples.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKristal
dc.subjectAmorf
dc.subjectAmorf Yapı
dc.subjectKristal ve Amorf
dc.subjectFerromagnetik Malzeme
dc.subjectEpstein-Square
dc.subjectKerr-Efekt
dc.subjectBitter-Kolloid
dc.subjectCrystal
dc.subjectAmorphous
dc.subjectAmorphous Structure
dc.subjectCrystal and Amorphous Structure
dc.subjectEpstein-Square
dc.subjectKerr-Effect
dc.subjectFerromagnetic Samples
dc.subjectBitter-Colloid
dc.titleKristal ve amorf yapıdaki ferromagnetik malzemelerin magnetik özelliklerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of magnetic properties on silicon-iron and amorphous structured ferromagnetic samplesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record