Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorErsoy, Yaşar
dc.contributor.advisorGür, Hülya
dc.contributor.authorÇömlekoğlu, Gözde
dc.date.accessioned2016-01-19T13:37:55Z
dc.date.available2016-01-19T13:37:55Z
dc.date.issued2001
dc.date.submitted2001en
dc.identifier.citationÇömlekoğlu, Gözde. Öğretmen adaylarının problem çözme becerilerine hesap makinesinin etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1423
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractProblem çözme öğretiminde öğretmen anahtar roldedir. Öğretmenlerin gerek hizmet-öncesi, gerekse hizmet-içi eğitim sürecinde hem problem çözme öğretimi hem de bu süreçte uygun teknolojik aracı etkin bir şekilde kullanabilme konusunda yetiştirilmeleri gerekmektedir. Bu tez çalışmasında, öğretmen adaylarının problem çözme sürecinde ne yapakları gözlenmiş, süreçteki eksiklikleri belirlenerek, bu eksiklikleri gidermede teknolojinin etkisi incelenmiştir. Bu amaçla öğretmen adayları ile uygulama yapılarak konu ile ilgili veriler derlenmiş ve analiz edilmiştir. NEF'deki sınıf ve matematik öğretmeni adaylarının (nm=68, ns=79, ntoplam=147) problem çözme becerileri, sıradan olmayan (non-routine) matematik problemleri içeren iki etkinlik ile yoklanmış; ayrıca adaylara matematikte problem çözme, problem çözme süreci ve matematik öğrenme ile problem çözmede hesap makinesi kullanma hakkındaki uygulama öncesi ve sonrası görüşlerini belirlemek amacıyla bir anket uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, betimsel ve yordamalı olmak üzere iki bölümde sunulmuştur. Öğretmen adaylarının problemlerin özellikleri ile ilgili bazı yanılgıları olduğu sonucuna varılmıştır. Öğretmen adaylarının problem çözme süreciyle ilgili uygulama öncesi ve sonrası görüşleri arasında yalnızca matematik öğretmenliği deney grubunda (Md) anlamlı bir fark gözlenmiştir. Problem çözmede hesap makinesinin kullanılmasıyla ilgili olarak, sınıf öğretmeni adayları (Sd) ile matematik öğretmeni adaylarının (Mk, Md) görüşleri arasında da pozitif yönde anlamlı bir fark gözlenmiştir.en_US
dc.description.abstractTeachers have the key role in teaching problem solving. They should be well-trained in pre-service and in-service programs for either teaching problem solving or using the appropriate technology m problem solving process effectively. This study was designed to examine what prospective teachers do in problem solving process, determine the misunderstandings that prospective teachers have in this process and investigate the effect of technology in diagnosing them. The data which were collected during the treatment were evaluated and discussed. The problem solving skills of prospective elementary class and mathematics teachers (nm=68, ne=79, nsum=147) in NEF were investigated by using two activities which include two non-routine mathematical word problems. Also, for determining the perceptions of prospective teachers in mathematical problem solving, problem solving process and calculators and problem solving, a questionaire was conducted before and after the treatment. The findings of the research were presented with descriptive and inferential statistics. The findings show that teachers have misunderstandings about problem and problem solving. A significant difference was observed about problem solving process only in mathematics teachers treatment group (Md) after the treatment. There was a significant difference in the positive direction in the perceptions of the groups of prospective elementary teachers treatment group (Sd) and mathematics teachers (Mk, Md) on using calculators in problem solving.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMatematikte Problem Çözmeen_US
dc.subjectHesap Makinesinin Etkisien_US
dc.subjectÖğretmen Eğitimien_US
dc.subjectMathematical Problem Solvingen_US
dc.subjectThe Effect of Calculatorsen_US
dc.subjectTeacher Trainingen_US
dc.titleÖğretmen adaylarının problem çözme becerilerine hesap makinesinin etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of calculators on prospective teachers problem solving skillsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record