Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKorkmaz, Mehmet
dc.contributor.authorGeçer, Özlem
dc.date.accessioned2016-01-19T13:37:55Z
dc.date.available2016-01-19T13:37:55Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.citationGeçer, Özlem. Adeno virüslerle indüklenen fare lenfositlerinin (T. A.) hücrelerdeki mikroçekirdek indüksiyonunun belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1426
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractİzmir Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü'ne gelen polio virüs şüpheli ve akut flask paralizi bulgusu bulunan veya temaslısı olan 24 kişiden alman gaita örneğinde yapılan ön çalışmalarda adeno virus tespit edildi. Bu izolatlar daha sonra Hollanda' daki bölge referans laboratuarı olan RIVM'e (National Institue for Public Health and the Environment) gönderildi, adeno virus olduğu doğrulandı. Hücre kültürü yöntemiyle, fare lenfosit hücresi orijinli olan T. A hücreleri kullanılarak odacıklı lamlar içinde hazırlanan hücreler üzerine adeno virüs izolatları eklendi ve oluşan sitopatik etkiler değerlendirildikten sonra 20 ve 24 saatlik inkubasyonlann ardından preperatlar tespit edilerek May~Greunwald-Giemsa boya yöntemi ile boyandı. Rasgele seçilen sahalardan sayılan 1000 hücre içindeki mikroçekirdek sayılan bulunarak istatistiksel olarak değerlendirildi. Mikroçekirdek indüksiyonu yönünden, 20 ve 24 saatlik denemeler birbirinden bağımsız olarak kontrole göre anlamlı çıkmasına karşın (p< 0.005), deney gruplarının kendi içinde karşılaştırılması anlamlı sonuç vermemiştir (p> 0.005). Yaptığımız çalışmada negatif kontrol olarak virüs eklenmemiş hücre kontrolleri, pozitif kontrol olarak da apoptozu ve mikroçekirdeği indüklediği bilinen Mitomisin C kullanıldı. Ayrıca başka bir deney düzeneğinde T.A hücrelerinde, adeno virüslerin apoptozu indüklediği gösterildi. Sonuç olarak, adeno virüslerin 20 saatlik inkübasyonunun, yeterli oranda mikroçekirdek indüksiyonuna neden olduğu ve apoptozla mikroçekirdek sayılan yönünden aralannda bir korelasyon olduğunu düşündürmektedir.en_US
dc.description.abstractIn stool samples of 24 subjects who were suspected for poliomyelitis because of associated flaks paralysis or who were in close contact with such people, the presence of adenovirus was determined at Hıfzıssıhha Institue of İzmir Region. These isolations were also confirmed at RTVM which is a regional reference laboratory in Holland ( National Institute for Public Health and the Environment). Adeno virus isolates were added to the T.A. cells derived from mouse lymphocyte with cell culture. After evaluation of the cytopathic effects, the preparations were fixed after incubation of 20-24 h and stained with May-Greunwald Giemsa for determining the number of micronucleus in 1000 cells from different areas and evaluated statistically. When compared with control group, the induction of micronucleus was significantly increased in experimental groups (p< 0,05), whereas intergroups comparions between the experimental groups did not exhibit indiference (P>0,05), as induction of micronucleus. In the present study, cell controls with no virus addition and Mitomisin C which was known to induce apoptosis and micronucleus were used for negative and positive controls, respectively. Besides in another experimental protocol adenoviruses were shown to induce apoptosis T.A cells. In conclusion incubation of adeno viruses for 20 hours causes of induction of adequate amount of micronucleus and there is a correlation between apoptosis and the number of micronucleus.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleAdeno virüslerle indüklenen, fare lenfositlerinin, (T.A.) hücrelerindeki mikro çekirdek indüksiyonunun belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of micronucleus induction in adenovirus induced T.A. (mouse lymphocyte cells)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record