Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldırım, Osman
dc.contributor.authorGüngör, Burcu
dc.date.accessioned2016-01-19T13:37:57Z
dc.date.available2016-01-19T13:37:57Z
dc.date.issued2004
dc.date.submitted2004en
dc.identifier.citationGüngör, Burcu. "Yönetici moleküller" konusunun öğretilmesinde deneysel yönteme göre geliştirilen öğretim tekniğinin uygulanması ve geleneksel öğretimle karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1449
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, "Yönetici Moleküller" konusunda tasarlanan öğretim modelinin, dokuzuncu sınıf öğrencilerinin başarılarına etkisini incelemektir. Bu çalışmada, araştırmacı tarafından konu ile ilgili konu başarı testi geliştirilmiştir. Geliştirilen test örnekleme, öntest ve sontest olarak uygulanmıştır. Örnekleme, 2003-2004 yılında Balıkesir Merkez Cumhuriyet Lisesinde okumakta olan iki sınıftan (n= 52) oluşmaktadır. Sınıflardan biri kontrol diğeri deney grubudur. Deney grubuna, öntest uygulandıktan sonra tasarlanan öğretim modeli uygulanmış, kontrol grubunda ise ders işlenişine müdahale edilmemiştir. Tasarlanan öğretim modeli, konu anlatım metni, çalışma yaprakları, DNA modeli ve bulmacalardan oluşmaktadır. Tasarlanan bu öğretim modeli deney grubuna iki ders saati laboratuarda, iki ders saati ise sınıf ortamında uygulanmıştır. Konu sonunda öntest olarak uygulanan test sontest olarak yeniden uygulanmıştır. Test, ANOVA ve t- testi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçları deney grubunda başarının kontrol grobundakinden daha fazla olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, öğrenciyi merkeze alarak tasarlanan öğretim modelinin öğrencilerin başarılarına etkisinin anlamlı olduğu görülmektedir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study was to investigate the effects of the instruction model on ninth grade students' accomplishment and understanding levels of "Control Molecules" subject. In this study a subject success test was developed. The test was applied as sampling, pretest and posttest. The sampling data were collected from the Cumhuriyet High School İn Balikesir during 2003-2004 academic year. 52 students from two classes were included in this study. One class was called control group and one class was called experimental group. After the pretest, the instruction model was applied to the experimental group but no change was made to the teaching style for the control group. The instruction model consists of concept teaching text, worksheets, DNA model and crossword. The instruction model was applied to the experimental group in a laboratory for 90 minutes and in class for additional 90 minutes. The pretest was given as a posttest to see the results of the instruction model. Data were analyzed by ANOVA and t-test. The results showed that the success of the experimental group was beter than the control group. In conclusion the student centered instruction model effects the students' accomplishment and understanding levels of "Yönetici Molecules" subject.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYönetici molekülen_US
dc.subjectÖğretim modelien_US
dc.subjectEğitim ve öğretimen_US
dc.subjectControl moleculeen_US
dc.subjectInstruction modelen_US
dc.subjectEducation and trainingen_US
dc.subjectYönetici molekülen_US
dc.subjectÖğretim modelien_US
dc.subjectEğitim ve öğretimen_US
dc.title"Yönetici moleküller" konusunun öğretilmesinde deneysel yönteme göre geliştirilen öğretim tekniğinin uygulanması ve geleneksel öğretimle karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeAn application of a teaching strategy based on hands on activity in the instruction of "yönetici moleküller" and a comparison with a traditional teaching strategyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record