Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAlkan, Mahir
dc.contributor.authorYılmaz, Zürriye
dc.date.accessioned2016-01-19T13:37:57Z
dc.date.available2016-01-19T13:37:57Z
dc.date.issued2004
dc.date.submitted2004en
dc.identifier.citationYılmaz, Zürriye. Hidrotermal yöntemlerle kaolin'in dekompozisyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1452
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractEndüstriyel minerallerin çeşitli sanayi dallarında uygulamaları artmakta ve bilim adamları bu materyaller üzerinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedirler. Bir endüstriyel mineral olan kaolin seramik, kağıt, plastik ve lastik endüstrilerinin ana hammaddelerinden biridir. Kaolinin hidrotermal işlemler ile bileşimi değiştirilmiş ve oluşan ürünlerin karakterizasyonu yapılmıştır. Çalışmada kullanılan kaolin öğütme, eleme ve kurutma gibi bazı fiziksel işlemlerden geçirildikten sonra, kalsinasyon olarak bilinen termal işlem ile yüksek sıcaklıklarda aktif hale getirilmiştir. Aktifleştirilmiş olan kaolin farklı denemeler için farklı katı/sıvı oram, NaOH derişimi ve reaksiyon sıcaklığında hidrotermal işleme tabi tutulmuştur. Reaksiyon sonucunda elde edilen ürünler, X-ışmları toz difraksiyon desenleri(XRD) ve infrared (İR) spektrumlan ile analiz ve karakterize edildi. Elde edilen ürünler karakterize edildiğinde, 600 °C'de yapılan kalsinasyon işleminin reaksiyon için önemli bir nokta olduğu ve metakaolin dolarak adlandırılan reaktif bir maddenin oluştuğu bulunmuştur. n 600 °C"de kalsine edilmiş kaolin örnekleri hidrotermal işlemlere tabi tutulduğunda, belli reaksiyon koşullarında zeolit NaA ve hidroksi sodalit oluştuğu belirlenmiştir. Bu işlemlerin yanı sıra kaolinin ve kalsine örneklerin yoğunlukları ve katyon değişim kapasiteleri belirlenmiştir. Ayrıca bu çalışmada mikrodalga enerji kullanılarak bazı denemeler yapılmıştır. Mikrodalga enerji kullanıldığında elde edilen ürün, zeolit NaA oluşumunda bir ara faz olan hidroksi sodalittir. Gelecekte yapılacak olan çalışmalarda, farklı denemeler yapıldığında hedeflenen zeolit NaA'ya mikrodalga enerji kullanılarak ulaşılması umulmaktadır.en_US
dc.description.abstractApplications of the industrial minerals in the various branches of industry have increased and studies has been continuing intensely on these materials. Kaolin, an industrial mineral, is one of the main raw materials of ceramic, paper, plastic and rubber industries. Kaolin has been decomposed with hydrothermal treatments and obtained products have been characterized. Kaolin used in the work was activated at high temperatures with thermal treatment known as calcination after grinding, sieving and drying. Activated kaolin was subjected to hydrothermal treatment with different solid/liquid ratios, NaOH concentration and reaction temperature in the experiments. Obtained products after reaction were analysized and characterized by x-ray diffraction (XRD) and IR spectra. It has ben found that calcination at 600 °C is very important for the reaction and forms a reactive material called metakaolinite. If kaolin calcined 600 °C is subjected to hydro thermal treatment in certain reaction conditions, Zeolit NaA and hydroxy sodalite can be obtained. IV Densities and cation exchange capacities of original and calcined kaolins were also determined. Besides, some experiments were carried out using microwave energy and it was seen that obtained products are hydroxy sodalite which is an interphase in the formation of zeolite NaA. In the future studies it has been hoped that zeolit NaA can be obtained using microwave energy at different reaction conditions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKaolin
dc.subjectHidrotermal Yöntem
dc.subjectZeolit NaA
dc.subjectHidroksi Sodalit
dc.subjectMikrodalga Enerji
dc.subjectX-Işmlan Kırınımı
dc.subjectKaolin
dc.subjectHydrothermal Method
dc.subjectZeolite NaA
dc.subjectHydroxy Sodalite
dc.subjectMicrowave Energy
dc.subjectX-Rays Diffraction
dc.titleHidrotermal yöntemlerle kaolin'in dekompozisyonuen_US
dc.title.alternativeDecomposition of kaolin by hydrothermal methodsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record