Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAsker, Erol
dc.contributor.advisorDirmenci, Tuncay
dc.contributor.authorDemirbaş, Aygül
dc.date.accessioned2016-01-19T13:37:58Z
dc.date.available2016-01-19T13:37:58Z
dc.date.issued2005
dc.date.submitted2005en
dc.identifier.citationDemirbaş, Aygül. Biyoloji öğretiminde yaratıcı yazma uygulamaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1465
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractYaratıcı yazma etkinlikleriyle zenginleştirilen Biyoloji dersinin, farklı yaratıcılık düzeyindeki öğrencilerin yaratıcı yazma becerilerine, derse yönelik tutum ve akademik başarı düzeylerine etkilerini incelemek amacıyla yapılan bu çalışma, orta öğretim düzeyinde Balıkesir ili Merkez ilçesinin bir devlet okulunda 2004-2005 eğitim - öğretim yılında öğrenim gören 9. sınıflardan rasgele seçilen iki sınıfın öğrencilerine (n=48) uygulanmıştır. Seçilen öğrencilerin yaratıcılık düzeylerini belirlemek amacıyla Iraksak Hissetme Alıştırması (IHA), Iraksak Hissetme Ölçeği (IHÖ) ve Williams Ölçeği uygulanmıştır. Gruptaki öğrencilerin biyoloji dersine karşı tutumlarını ölçmek için biyoloji tutum ölçeği uygulanmıştır. Öğrencilere vitaminler, yönetici moleküller ve hücrenin organelleri konularında yaratıcı yazma etkinlikleri uygulanmıştır. Yaratıcı yazma etkinliklerinin uygulanması sonunda bu etkinliklerin biyoloji dersine olan tutum üzerine etkisini incelemek amacıyla biyoloji tutum ölçeği son test olarak tekrar uygulanmış ve çalışmanın sorunda öğrencilerin ilk tutum ölçekleri ile son unum ölçekleri karşılaştırılmıştır.. Yaratıcı yazma etkinliklerinin akademik haşarı Güzeylerine etkilerini incelemek amacıyla öğrencilerin Biyoloji ve Edebiyat dersleri birinci dönem ve ikinci dönem notları karşılaştırılmıştır. Aynı zamanda farklı yaratıcılık düzeyindeki öğrencilerin yaratıcılık düzeyleriyle yaratıcı yazma becerileri karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, yaratıcı yazı etkinlikleriyle zenginleştirilen biyoloji dersine karşı öğrencilerin tutumlarında olumlu bir değişimin olmadığı belirlenmiştir. Biyoloji dersinin birinci dönem ve ikinci dönem notlarının ve öğrencilerin yaratıcılık düzeyleriyle yaratıcı yazma becerilerinin karşılaştırılması sonucunda da anlamlı bir fark olmazken edebiyat derslerinin birinci dönem ve ikinci dönem ders notlarının karşılaştırılması sonucunda ise olumlu bir değişimin olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe study conducted to determine the effects of biology courses enriched with creative writing activities on creative writing skills, attitudes toward the biology courses, and academic success levels of students in different creativity levels was carried out on randomly selected 9th grade students (n=48) of two classes attending to a public high school in Balikesir in the educational year of 2004-2005. To determine the creativity levels of the students, Divergent Feeling Exercise (DFE), Divergent Feeling Scale (DFS), and Williams Scale (WS) were administered. The attitudes of the students in the group toward biology are determined using a Biology Attitude Scale (BAS). The students completed creative writing activities about vitamins, controlling molecules, and organelles of cells topics. After all three creative writing activities finished, BAS was re-administered as the posttest to find out any possible effect of these activities on the attitudes toward biology courses and the results of the pretest and posttest were compared. To determine the effects of creative writing activities on the academic success levels, first and second term biology and literature- grades of the students were compared. The crcali\e writing skills and creativily levels of the students of different erealivhy levels were also cornparcc. As the result, no positive change of the attitudes toward the biology courses enriched with creative writing activities was determined. No meaningful difference between the first and second term biology grades was determined, however there is a meaningful difference between the first and second term literature grades. No meaningful difference between the creative writing skills and creativity levels of the students was found.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYaratıcılıken_US
dc.subjectYaratıcı Yazmaen_US
dc.subjectBiyoloji Eğitimien_US
dc.subjectYönetici Molekülleren_US
dc.subjectHücrenin Organellerien_US
dc.subjectVitaminleren_US
dc.subjectCreativity
dc.subjectCreative Writing
dc.subjectBiology Education
dc.subjectControlling Molecules
dc.subjectOrganelles of a Cell
dc.subjectVitamins
dc.titleBiyoloji öğretiminde yaratıcı yazma uygulamalarıen_US
dc.title.alternativeCreative writting activities in biology teachingen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record