Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDemirci, Neşet
dc.contributor.authorAkdemir, Emine
dc.date.accessioned2016-01-19T13:37:58Z
dc.date.available2016-01-19T13:37:58Z
dc.date.issued2005
dc.date.submitted2005en
dc.identifier.citationAkdemir, Emine. İlköğretim ikinci kademe yedinci sınıf öğrencilerinin katı ve sıvıların basıncı konusunda sahip oldukları kavram yanılgıları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1474
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Fen Bilgisi Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmanın ana amacı ilk öğretim yedinci sınıf öğrencilerinin katı ve sıvıların basıncı konusunda sahip oldukları kavram yanılgılarını belirlemek ve öğrencilerin fen bilgisi dersine karşı tutumlarının etkisini incelemektir. Bu amaçla geliştirilen ili aşamalı katı ve sıvıların basıncı konusundaki kavram yanılgısı testi ve fen bilgisine karşı tutum ölçeği Balıkesir ili merkezinde, bulunan altı ilköğretim okulunda: Yıldız İlköğretim, Kuvva-i Milliye İlköğretim, Fatih İlköğretim, Ali Şuuri İlköğretim, Mehmetçik İlköğretim ve Karesi İlköğretim'de toplam 388 kişiye uygulandı. Bu çalışmada elde edilen verilerin analizi sonucunda öğrencilerin geleneksel metodla yapılan öğretiminden sonra katı ve sıvıların basıncı konusunda bir çok kavram yanılgısına sahip oldukları bulunmuş ancak öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarının onların cinsiyetine ve fen bilgisine karşı olan tutumlarına bağlı olmadıkları bulunmuşturen_US
dc.description.abstractThe main aim of this study was to determine seventh grade primary school students' misconceptions about solid and liquids pressure and its effect of their attitudes toward sciene course. In this purpose two-tiers misconception test was devoloped about solid and liquids pressure and attitude toward science course questionnaire were applied to 388 students in the following six primary schools: Yıldız Elementry, Kuvva-i Milliye Elementry, Fatih Elementry, Ali Şuuri Elementry, Mehmetçik Elementry and Karesi Elementry in Bahkesir/Turkey. Analizing all data obtained from this study, after the traditional instruction it is found that students have many misconceptions about solids and liquids pressure, however those misconceptions do not depend on students' gender nor their attitudes toward science course.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKavram Yanılgısıen_US
dc.subjectKatı ve Sıvıların Basınçen_US
dc.subjectİki Aşamalı Testen_US
dc.subjectFen Bilgisien_US
dc.subjectMisconceptionsen_US
dc.subjectSolids and Liquids' Pressureen_US
dc.subjectTwo-Tiers Testen_US
dc.subjectScienceen_US
dc.titleİlköğretim ikinci kademe yedinci sınıf öğrencilerinin katı ve sıvıların basıncı konusunda sahip oldukları kavram yanılgıları.en_US
dc.title.alternativePrimary school 2nd level seventh grade students misconceptions about solid and liquids pressureen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record