Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorNakiboğlu, Canan
dc.contributor.authorPoyraz, Hasene Esra
dc.date.accessioned2016-01-19T13:38:00Z
dc.date.available2016-01-19T13:38:00Z
dc.date.issued2006
dc.date.submitted2006en
dc.identifier.citationPoyraz, Hasene Esra. Üniversite kimya öğrencilerinin melezleşme konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1524
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin melezleşme ve onunla ilgili kavramlara ait bazı kavram yanılgılarını belirlemektir. Birinci bölümünde iki açık uçlu, ikinci bölümünde çoktan seçmeli on sorudan oluşan bir kavram yanılgısı teşhis testi geliştirilerek melezleşme konusunu görmüş 266 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Sonuçlar, öğrencilerin hem melezleşme ile ilgili bilgi eksikliğine hem de melezleşme ve ilgili kavramlara ait kavram yanılgılarına sahip olduğunu göstermiştir. Belirlenmiş bu kavram yanılgıları ise melezleşme, bağlanma, elektronegatiflik ve orbital ve elektronlar ile ilgili olmak üzere dört başlık altında toplanmıştır. Her bir başlık altında kavram ile ilgili kavram yanılgıları alt başlıklar altında verilmiştir. Sonuç olarak, açık uçlu ve çoktan seçmeli soruların cevaplarının analizinden yukarıda belirtilen alanlar ile ilgili önemli kavram yanılgıları tanımlanmıştır. Çalışmada, öğrencilerde melezleşme ile ilgili belirlenen bilgi eksikliğinin nedeni, üniversite öğrencileri için oldukça güç bir konu olan melezleşme konusunun ve ilgili kavramların soyut olması, açıklanmasında kullanılan valens bağ teorisinin tam olarak anlaşılamamış olması ve konuyla ilgili ön bilgilerinde kavram yanılgılarının var olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Melezleşme, oktet kuralı, bağ, bağ enerjisi ve orbital ile ilgili olarak literatürde belirtilen kavram yanılgısı sonuçlarına benzer sonuçlar elde edilirken, bunun yanında daha önceki çalışmalarda belirtilmeyen farklı kavram yanılgıları da tespit edilmiştir. Çalışmanın sonunda bu kavram yanılgılarının nedenleri ve giderilmesi konusunda bazı önerilere yer verilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to identify the university chemistry students' misconceptions about hybridization and some other concepts related to it. After a misconception diagnosis test consisting of two open-ended type of questions in the first section and of ten multiple-choice type of questions in the second section being developed, it was given to 266 university chemistry students to whom the topic of hybridization had already been taught. The results showed that the students had both lack of knowledge regarding hybridization and some misconceptions related to hybridization and the concepts concerning it. These misconceptions determined have been classified under the titles as hybridization, bonding, electronegativity and orbital and electrons. Under each title, the misconceptions related to the concepts have been given as sub-titles. In conclusion, having analyzed the responses of open- ended and multiple-choice type questions, some important misconceptions related to the topics aforementioned have been identified. In this study, it has been reached to the conclusion that the reason why the students were determined to have lack of knowledge related to hybridization is that the topic of hybridization which is a difficult one for university students and the concepts regarding it are very abstract, valence bonding theory used in explaining "hybridization" has not yet been comprehended properly, and the students may have some misconceptions in their prerequisites related to that topic. In spite of the fact that some similar results which resembles the misconception results related to hybridization, octet rule, bonding, bonding energy, orbital and which are stated in the literature have been obtained, some different misconceptions not mentioned in the former studies have also been identified. At the end of this study, some recommendations concerning the reasons for these misconceptions and their remedies have been placed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMelezleşmeen_US
dc.subjectAtomen_US
dc.subjectOrbitalen_US
dc.subjectKavram Yanılgısıen_US
dc.subjectHybridizationen_US
dc.subjectAtomen_US
dc.subjectOrbital
dc.subjectMisconception
dc.titleÜniversite kimya öğrencilerinin melezleşme konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDiagnosis of university chemistry students' misconceptions about hybridizationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record