Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTümen, Gülendam
dc.contributor.authorUlucutsoy, Sabahat Çarıkçı
dc.date.accessioned2016-01-19T13:38:01Z
dc.date.available2016-01-19T13:38:01Z
dc.date.issued2006
dc.date.submitted2006en
dc.identifier.citationUlucutsoy, Sabahat Çarıkçı. Manyas Kuş Cenneti Milli Park sahası, gel-git zonundaki yaz sezonu makrofitleri üzerine sistematik bir çalışma. YayıNlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1540
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmada Balıkesir ili sınırları içinde, Manyas ( Kuş ) Gölü’ nün kuzeydoğusunda yer alan, Bandırma ilçesine bağlı Kuş Cenneti Milli Parkı’nın gel-git zonu makrofitleri incelenmiştir. Araştırma alanı, kışın gölün mevsimsel ritmi nedeniyle sular altında olup çalışma yaz aylarındaki vejetasyonu kapsamaktadır. Bitki örnekleri 2002-2005 yıllarında; Haziran-Ağustos ayları arasında toplanmış, herbaryum örnekleri hazırlanmış ve Davis’in “Flora of Turkey and East Aegan Islands” adlı eserinden yararlanılarak teşhis edilmiştir. Çalışma alanında 26 familyaya ait 51 cins ve bu cinslere ait 57 tür ve tür altı taksonun yer aldığı saptanmıştır. Araştırma bölgesinde yer alan tür ve tür altı takson sayısı bakımından en zengin familyanın Asteraceae ( Compositae ) olduğu, onu Poaceae ( Gramineae ) ve Lamiaceae ( Labiatae ) izlemekte olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this thesis summer season macrophytes of the tidal zone of Manyas Kus Cenneti (Paradise of Bird) National Park, the northwest of Manyas Kus (Bird) Lake which is located in Bandırma within the borders of the city of Balıkesir have been analysed. The study area is under water because of the seasonal rhythm in the Winter season; for this reason this study contains only Summer Season vegetation of the study area. Plant samples have been collected in the time period between the June and August of the years of 2002 and 2005; their herbarium materials have been prepared and plant samples have been identified by using "Flora of Turkey and East Agean Islands" by Davis. In the study area, 51 genus belong to 26 family and 57 species and subspecific taxa relative the these genera were idendified. According to the number of species and subspecific taxa collected from the study area, the richest family in number was Asteraceae (Compositae), followed by Poaceae ( Graminae) and Lamiaceae (Labiatae).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectManyas Gölüen_US
dc.subjectKuş Cennetien_US
dc.subjectMakrofitleren_US
dc.subjectGel-Git Zonuen_US
dc.subjectManyas Lakeen_US
dc.subjectParadise of Birden_US
dc.subjectMacrophytesen_US
dc.subjectTidal Zoneen_US
dc.titleManyas Kuş Cenneti Milli Park Sahası, gel-git zonundaki yaz sezonu makrofitleri üzerine sistematik bir çalışmaen_US
dc.title.alternativeA systematic study on summer season macrophytes in the tidal zone of Manyas Kuş Cenneti (Paradise of Bird) National Park areaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record