Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGüler, Halil
dc.contributor.authorTekin, Berna
dc.date.accessioned2016-01-19T13:38:03Z
dc.date.available2016-01-19T13:38:03Z
dc.date.issued2007
dc.date.submitted2007en
dc.identifier.citationTekin, Berna. Bazı metal içeren boratlı, fosfatlı ve borfosfatlı bileşiklerin sentezi ve yapısal karakterizasyonu. Yayınlanmamış doktora tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1562
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu tez çalışmasında, katı-hal, mikrodalga ve hidrotermal yöntemler kullanılarak bazı metal boratlı, fosfatlı ve borfosfatlı malzemelerin sentezlenmesine çalışılmıştır. Elde edilen ürünler XRD, FTIR, TG-DTA, SEM ve diğer analitik yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Katı-hal yöntemi kullanılarak yapılan deneylerde, Co2Ni(BO3)2 ve CoNi2(BO3)2 bileşikleri ilk defa ve saf olarak başarılı bir şekilde sentezlenmişlerdir. Her iki orjinal bileşiğinde, ortorombik sistemde kristallendiği bulunmuş, uzay grupları Pnmn olarak belirlenmiştir. Co2NiBPO7 ve CoNi2BPO7 bileşikleri de katıhal sentez yöntemleri kullanılarak ilk defa ve az bir safsızlıkla sentezlenebilmiştir. Elde edilen ürünlerin monoklinik sistemde kristallendiği ve uzay gruplarının Cm olduğu bulunmuştur. Hidrotermal yöntem kullanılarak yapılan deneylerde vaterite yapısına sahip NdBO3 bileşiği ilk ve saf olarak başarılı bir şekilde üç farklı yol kullanılarak sentezlenmiştir. Deneysel ürünler monoklinik sistemde indekslenmiş, uzay simetrilerinin (P) grubuna bağlı oldukları görülmüştür. Mikrodalga yöntem kullanılarak yapılan deneylerde, Co2Ni(BO3)2 bileşiği az bir safsızlık ile ilk kez bu çalışmada başarılı bir şekilde sentezlenmiştir. Elde edilen bileşiğin kristal yapısının ortorombik ve uzay grubunun Pnmn olduğu belirlenmiştir. Literatürde bulanan bazı metal boratlı ve fosfatlı bileşikler, bu çalışmada ilk defa hidrotermal ve mikrodalga yöntemler kullanılarak sentezlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThis study's principle aim was the synthesize of some new type metal borates, phosphates and borophosphates by using conventional solid-state techniques, microwave and hydrothermal methods. The experimental products were characterisized by XRD, FTIR, TG-DTA, SEM and other analytical methods. The compounds, Co2Ni(BO3)2 and CoNi2(BO3)2 firstly and successfully were synthesized by using thermally-induced solid-state reactions. It was found that both of the original compounds had orthorhombic crystal system and Pnmn space groups. The Co2NiBPO7 and CoNi2BPO7 were also synthesized firstly by solid-state reactions techniques with a small amount of impurity. The obtained products had monoclinic systems with a Cm space group. Vatarite type NdBO3 was synthesized by hydrothermal method using the three different experimental procedures in pure form for the first time. The obtained products were indexed in monoclinic crystal system and it was found that theirs space symmetries were belong to P groups. In the microwave assisted syntheses, Co2Ni(BO3)2 was obtained firstly and with a small impurity. It was found that Co2Ni(BO3)2 had orthorhombic crystal system and its space group was defined as Pnmn. In this study, some of the compounds which were known as metal borates and phosphates were synthesized by using hydrothermal and microwave methods for the first time.en_US
dc.description.sponsorshipBu çalışma, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından BAP 2004/22 kodlu proje ile desteklenmiştir.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKatı-Hal Reaksiyonlarıen_US
dc.subjectHidrotermal Yöntemen_US
dc.subjectMikrodalga Teknikleren_US
dc.subjectMetal Boratlaren_US
dc.subjectMetal Fosfatlaren_US
dc.subjectMetal Borfosfatlaren_US
dc.subjectX-Işınları Toz Kırınımı
dc.subjectSolid-State Reactions
dc.subjectHydrothermal Method
dc.subjectMicrowave Techniques
dc.subjectMetal Borates
dc.subjectMetal Phosphates
dc.subjectMetal Borophosphates
dc.subjectX-Ray Powder Diffraction
dc.titleBazı metal içeren boratlı, fosfatlı ve borfosfatlı bileşiklerin sentezi ve yapısal karakterizasyonuen_US
dc.title.alternativeSyntheses and structural characterizations of certain compound of metal borates, phosphat borophosphatesen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record