Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorUyangör, Sevinç Mert
dc.contributor.authorÜzel, Devrim
dc.date.accessioned2016-01-19T13:38:06Z
dc.date.available2016-01-19T13:38:06Z
dc.date.issued2007
dc.date.submitted2007en
dc.identifier.citationÜzel, Devrim. Gerçekçi matematik eğitimi (RME) destekli eğitimin ilköğretim 7. sınıf matematik öğretiminde öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1587
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı İlköğretim yedinci sınıf matematik dersi kapsamındaki “Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler ve Eşitsizlikler” ünitesinin RME destekli öğretim yapılarak öğrenci başarısına etkisini raştırmaktır. Çalışmada ön-son test, ön-son tutum kontrol gruplu desen uygulanmıştır. Çalışma 2005-2006 öğretim yılında yetmiş üç yedinci sınıf öğrencisi arasından deney ve kontrol grupları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Deney grubuna RME destekli matematik öğretimi kullanılarak, kontrol grubuna ise geleneksel yöntem ile öğretim yapılmıştır. Öğretim sonunda iki gruba da son test-tutum uygulanmıştır. Elde edilen veriler ilişkisiz örneklem t testi ve ilişkili örneklem t testi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda RME destekli matematik öğretiminin, geleneksel yöntemle yapılan öğretimden daha etkili olduğu ve öğrenci tutumlarını olumlu yönde geliştirdiği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to research the effect of the unit of “Equations and unequivalents with one unknown which are first degree” which is included in mathematics curriculum of the seventh grade on the student success using RME supported education. In this study the pre-post test, pre-post attitude with control group design were performed. The research was done on control and experiment groups consisting of seventy-three seventh grade students who were randomly identified in the year of 2005-2006. Traditional method was applied to control group while RME supported Mathematics education was applied to the experiment group. Post-test was applied the both groups at the end of teaching. Data obtained were analyzed using Independent Samples t-test and Paired Samples t-test. At the end of the study, the data put forward that teaching through RME supported education is more effective than traditional method and also it improves the students’ attitudes positively.en_US
dc.description.sponsorshipBu çalışma 2006/42 nolu proje ile Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGerçekçi Matematik Eğitimien_US
dc.subjectYapısalcılıken_US
dc.subjectMatematik Öğretimien_US
dc.subjectRealistic Mathematics Educationen_US
dc.subjectConstructivismen_US
dc.subjectMaths Teachingen_US
dc.titleGerçekçi matematik eğitimi (RME) destekli eğitimin ilköğretim 7.sınıf matematik öğretiminde öğrenci başarısına etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of the education supported by realistic mathematics education on student achievement in mathematics teaching of primary school 7th classen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record