Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldırım, Osman
dc.contributor.authorSinan, Olcay
dc.date.accessioned2016-01-19T13:38:06Z
dc.date.available2016-01-19T13:38:06Z
dc.date.issued2007
dc.date.submitted2007en
dc.identifier.citationSinan, Olcay. Fen bilgisi öğretmen adaylarının proteinler ve protein sentezi ile ilgili kavramsal anlamaları. Yayınlanmamış doktora tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1596
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractFen eğitimindeki çalışmaların önemli bir bölümünün uygulanan öğretimin kavramsal anlamaya olan etkisi ve öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgıları ile ilgili olduğu görülmektedir. Değişik nedenlerle kavram yanılgılarının meydana geldiğini ve bunların sonraki öğrenmeler için bir engel oluşturduğunu yapılan araştırmalar ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının proteinler ve protein sentezi ile ilgili kavramsal anlama düzeylerinin öğretim öncesi, sonrası ve altı ay sonrasında tespit edilmesi amaçlanmıştır. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programındaki toplam 88 öğrenci bu çalışmaya dahil edilmiştir. Öncelikle, uzman görüşü de alınarak, proteinler ve protein sentezi konusu ile ilgili kavram analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları göz önünde bulundurularak altı soruluk bir kavramsal anlama testi hazırlanmış ve ön, son ve geciktirilmiş son test şeklinde uygulanmıştır. Öğrencilerin araştırma kapsamındaki kavramlarla ilgili fikirlerini daha detaylı bir şekilde ortaya koyabilmek amacıyla toplam 19 öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Ayrıca uygulanan geleneksel öğretim süreci katılımsız gözlem tekniği ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerle yapılan analizler sonucu Fen Bilgisi öğretmen adaylarının proteinler ve protein sentezi ile ilgili kavramları anlamada bazı zorluklar çektiği ve geleneksel öğretimin bu sorunları aşmada yetersiz kaldığı saptanmıştır. Özellikle protein sentez süreci ve proteini oluşturan yapılarla ilgili öğretmen adaylarının önemli kavram yanılgılarına sahip oldukları görülmüştür. Öte yandan geleneksel öğretim yönteminin proteinlerle ilgili bazı temel kavramların öğrenilmesinde önemli başarılar sağladığı ve öğretimden altı ay sonraki sonuçların daha da yüksek olduğu da saptanmıştır. Çalışmanın son aşamasında, elde edilen bulgular ışığında öğrencilerin kavramları daha iyi anlamalarına yönelik öneriler sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractIt is seen that an important part of the studies in science education is concerned with the effects of conducted instruction on students' conceptual understanding and misconceptions they have. Researches conducted indicate that misconceptions can be originated from various reasons and they are obstacles for subsequent learning. In this study, it was aimed to determine the effects of traditional teaching on conceptual understanding levels of primary science teacher candidates on protein and protein synthesis before, at the end and after six months of instruction. The subject of the study included 88 primary science candidates from Balikesir University Necatibey Education Faculty department of primary science teacher education. Firstly, according to the views of the expert in the area, concept analysis was carried out about protein and protein synthesis. Considering the concept analysis results, a six-item conceptual understanding test was prepared and administered as pre, post and delayed post-tests. In order to reveal the subjects' idea about research topics deeply, nineteen students were interviewed individually using semi-structured interview approach. In addition, the process of traditional instruction applied was analyzed by non-participant observation technique. As a result of analysis done with the findings obtained from the study, it was determined that the primary science teacher candidates had some difficulties in understanding concepts about protein and protein synthesis and traditional instruction was insufficient to overcome these problems. Especially, it was revealed that the candidates had severe misconceptions about the process of protein synthesis and structures of protein. On the other hand, it was discovered that traditional instruction was successful in learning of some basic concepts concerning proteins. Furthermore, the outcomes of instruction were higher after six months than post instruction period. Finally, some suggestions relating to better understanding of concepts were presented with the support of the findings obtained from this study.en_US
dc.description.sponsorshipBu çalışma Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından BAP 2003/30 Kodlu Proje İle desteklenmiştir.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKavramsal Anlama
dc.subjectKavram Yanılgıları
dc.subjectProtein
dc.subjectProtein Sentezi
dc.subjectBiyoloji Eğitimi
dc.subjectÖğretmen Yetiştirme
dc.subjectConceptual Understanding
dc.subjectMisconceptions
dc.subjectProtein
dc.subjectProtein Synthesis
dc.subjectBiology Education
dc.subjectTeacher Training
dc.titleFen bilgisi öğretmen adaylarının proteinler ve protein sentezi ile ilgili kavramsal anlamalarıen_US
dc.title.alternativePreservice primary science teachers' conceptual understanding about proteins and protein synthesisen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record