Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAksel, Ali Hikmet
dc.contributor.authorBaytok, Hicran
dc.date.accessioned2016-01-19T13:38:09Z
dc.date.available2016-01-19T13:38:09Z
dc.date.issued2007
dc.date.submitted2007en
dc.identifier.citationBaytok, Hicran. Yapılandırmacı öğrenme kuramına dayalı öğretimin ilköğretim 7. sınıf basınç konusunda öğrenci başarısı ve tutumuna etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1634
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu araştırmada, yapılandırmacı öğrenme kuramına dayalı olarak yapılan öğretimin ilköğretim 7. sınıf Basınç konusunda öğrencilerin başarısı ve tutumuna olan etkisi incelenmiştir. Çalışmada, öntest-sontest yarı deneysel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırma Balıkesir ili Bigadiç ilçesi İlköğretim okullarından Cumhuriyet İlköğretim Okulu, 75. Yıl Eti Holding İlköğretim Okulu ve Atatürk İlköğretim Okulu olmak üzere üç ilköğretim okulundaki toplam 222 öğrenci ile yapılmıştır. Kontrol gruplarında geleneksel öğretim yaklaşımı, deney gruplarında ise yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı esas alınmıştır. Öğretim öncesinde bütün gruplara Basınç Başarı Testi ve Fen Bilgisi Tutum Ölçeği öntest olarak uygulanmıştır. 5 haftalık uygulama sonrasında ise aynı testler tekrar sontest olarak uygulanmıştır. Ek olarak, deney ve kontrol grubundan beşer öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler betimleme istatistikleri ve t-testi kullanılarak analiz edilip değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda deney grubu öğrencilerinin basınç konusu ile ilgili sontest-öntest başarı puanları farkı, kontrol grubuna göre istatiksel olarak daha anlamlı bulunmuştur(t222=3,114; p<0,05). Ancak, öğrencilerin fen bilgisine karşı tutumları arasında istatiksel olarak bir fark bulunmamıştır.en_US
dc.description.abstractIn this research, the effect of teaching based on constructivist learning theory on students' achievement and attitudes were investigated. In this study, pretestposttest quasi-experimental design was used. This study was carried out in Cumhuriyet, 75. Yıl Eti Holding and Atatürk Primary Schools in the distret of Bigadiç, Balikesir with a total of 222 seventh grade students. In control group, traditional teaching approach; and in the experimental groups the constructivist teaching approach was used. Before the instruction, Pressure Achievement Test and Science Attitude Inventory were applied as pretest to all groups. After the 5 weeks instruction; same test and inventory were applied again as a posttest. In addition, five students each group were interviewed by semi-structured ways. The data obtained from the study was analysed and evaluated by descriptive statistics and t-test. As a result of the research, experimental group students' the difference of the posttest-pretest achievement points in the subject of pressure is statically found more meaningful according to students becoming member of a control group(t222=3,114; p<0,05). Howewer, it is not statically found any dıfference between students attitude toward science.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFen Bilgisi Eğitimi
dc.subjectYapılandırmacı Öğrenme Kuramı
dc.subjectBasınç
dc.subjectScience Education
dc.subjectConstructivist Learning Theory
dc.subjectPressure
dc.titleYapılandırmacı öğrenme kuramına dayalı öğretimin ilköğretim 7.sınıf basınç konusunda öğrenci başarısı ve tutumuna etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of constructivist teaching approach on seventh grade primary school students' achievement in the subject of pressure and attitude toward scienceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record