Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYaman, Ramazan
dc.contributor.authorSeçkin, Funda
dc.date.accessioned2016-01-19T13:38:09Z
dc.date.available2016-01-19T13:38:09Z
dc.date.issued2007
dc.date.submitted2007en
dc.identifier.citationSeçkin, Funda. Yalın üretim teknikleri ve KOBİ'lerde uygulanabilirliğinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1636
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstract1950 yıllarında Japonya'da Toyota Motor şirketi tarafından geliştirilen yalın üretim sistemi, en az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız üretimi müşteri talebine birebir uyacak şekilde en az maliyetle gerçekleştirebilme arayışının sonucu olarak doğmuş bir sistemdir. Bu sistem 1970'li yıllarda yaşanan ekonomik durgunluk ve petrol krizi dönemine kadar dünya otomotiv sanayinin gerçek anlamda dikkatini çekmemiştir. Ancak zaman içerisinde bu teknikler yalın felsefeyi doğurmuş, bu felsefe de, otomotiv se ktöründen dışa açılarak elektronik ve beyaz eşya sanayisine, tekstil sanayisinden, plastik ve metal işlemeye, tarım ve hayvancılık sektöründen, hizmet sektörüne üretimin olduğu her alanda kabul görmüştür. Bu çalışmada; yalın üretim teknikle ri, yalın üretim sisteminin doğuşu, kendisinden önceki üretim sistemleri ile kıyaslanması, KOBİ' lerin ülkemizdeki önemi, KOBİ' lere bu tekniğin sağlayacağı faydalar ile yalın üretim tekniklerinin KOBİ' lere uygulanabilirliği ayrıntılı olarak incelenmiştir . Uygulama kısmında ise seçilen orta ölçekli bir işletmede uygulanabilirlik durumu, uygulanabilirliği mümkün olan sahalarda sağlayacağı faydalar incelenmiş ve sonuçları tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractNear the 1950's, The Lean Production System that developed by Toyota Motor Company in Japan, is the system that was come into being as a consequences of searching that aims for the production, in the shorte st time, with the minimum resources, the cheapest and faultless production compatible with consumer's request with the least cost. This system could not attract attention of the World Automobile Industry since the economic stagnation and petrol crisis in 1970. However, in the course of time these techniques gave birth to lean phylosophy, and this phylosophy open out from auto industry and accepted in all sectors spreading eloctronic and household goods, textile industry, plastic and metal processing, agr iculture and stock-breeding, service sector and many others. In this study; it is examined in detail that the lean production's birth, comparison of lean production with the preceding production systems, importance of SME's in our country, profit of t his technique for SME's and feasibility of this technique in SME's. In practice section, it is examined and discussed that feasibility and profit of lean production in that feasible areas in a choosen medium size business.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYalın Üretim Tekniklerien_US
dc.subjectKOBİ’leren_US
dc.subjectKANBANen_US
dc.subjectTam Zamanında Üretimen_US
dc.subjectTekli Dakikalarda Kalıp Değişimien_US
dc.subjectLean Manufacturing Technicsen_US
dc.subjectSME’S
dc.subjectJust In Time
dc.subjectSingle Minute Exchange of Dies
dc.titleYalın üretim teknikleri ve KOBİ'lerde uygulanabilirliğinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeLean manufacturing technics and examination of its feasibility in SME'sen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record