Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorİlten, Nadir
dc.contributor.authorSelici, Ayşe Tülay
dc.date.accessioned2016-01-19T13:38:09Z
dc.date.available2016-01-19T13:38:09Z
dc.date.issued2006
dc.date.submitted2006en
dc.identifier.citationSelici, Ayşe Tülay. Enerji kullanımının çevresel etkileri ve sürdürülebilir gelişme: Balıkesir örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1640
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractHava kirliliği kış aylarında, Türkiye'nin batısında yer alan Balıkesir için en önemli çevresel problemlerden biridir. Şehrin topoğrafik yapısının çanak şeklinde olmasıyla oluşan iklim özellikleri, yakıt kullanımı hava kirliliğinde ciddi problemler oluşturmaktadır. Kirlilik konsantrasyonları ile meteorolojik parametreler arasında yakın bir ilişki vardır. Bu çalışmada, günlük olarak ölçülen Partikül Madde (PM) ve Kükürt dioksit (SO2)konsantrasyonları ile rüzgar hızı, sıcaklık, mutlak nem ve basınç arasındaki ilişki belirlenmiştir. Bu veriler 1999-2005 kış sesezonlarında lineer regresyon analiz yöntemi kullanılarak istatistiksel olarak incelenmiştir. Analizlerde Partikül Madde ve Kükürt dioksit parametrelerinin konsantrasyonları ile soğuk hava arasında kuvvetli, rüzgar hızı, basınç ve mutlak nem arasında daha düşük bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada enerji kullanımı; enerji verimliliğiı, çevre ve sürdürülebilir gelişme açısından analiz edilmiştir. Konut ısıtma, su ısıtma, pişirme, taşımacılık, elektrik tüketimi, sanayide kullanılan enerjinin nüfus ve sıcaklığa bağlı olarak ekserji ve enerji analizleri yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe air pollution is the one of most important environmental problems in Balıkesir, situated in the eastern of Turkey, during the winter periods. The unfavorable climate as well as the city's topography, and inappropriate fuel usage cause serious air pollution problems. The air pollutant concentrations in a city have a close relationship with its meteorological parameters. In the present study, the relationship between daily average total suspended particulate (TSP) and sulphur dioxide (SO2) concentrations with meteorological factors, such as wind speed, temperature, relative humidity and pressure , in 1999?2005 winter seasons was statistically analyzed using the stepwise multiple linear regression analysis. According to the results obtained through analysis, higher TSP and SO2 concentrations are strongly related to colder temperatures, lower wind speed, higher pressure system and higher relative humidity. In this studt, energy utilization , energy efficiency, environment and sustainable development are analyzed. In this thesis the energy and exergy analysis of the fuel consumption in space heating and cooking activities, electrical energy uses and transportaion and industrail energy uses by industry in Balıkesir city center were by considering population, climate between 1996 and 2004.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEnerji
dc.subjectEkserji
dc.subjectSürdürülebilir Gelişme
dc.subjectÇevresel Etki
dc.subjectHava Kirliliği
dc.subjectMeteorolojik Parametreler
dc.subjectEnergy
dc.subjectExergy
dc.subjectSustainable Development
dc.subjectEnergy Efficiency
dc.subjectEnvironmantal Impact
dc.subjectAir Pollution
dc.subjectMeteorological Parameters
dc.titleEnerji kullanımının çevresel etkileri ve sürdürülebilir gelişme: Balıkesir örneğien_US
dc.title.alternativeEnvironmental impact of the use energy and sustainable development: The application of Balıkesiren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record