Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇapan, Rifat
dc.contributor.authorAçıkbaş, Yaser
dc.date.accessioned2016-01-19T13:38:10Z
dc.date.available2016-01-19T13:38:10Z
dc.date.issued2006
dc.date.submitted2006en
dc.identifier.citationAçıkbaş, Yaser. 1,3-bis-(4-imino-3-hidroksi-benzoikasit) indan maddesinin Langmuir-Blodgett ince film özelliklerinin incelenmesi. ince film özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1650
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmada, 1,3-bis-(4-imino-3-hidroksi-benzoikasit) indan (HN30) maddesi Langmuir-Blodgett (LB) ince film maddesi olarak seçilmiş ve bu maddenin Langmuir özellikleri incelenmiştir. LB ince film tekniği ile HN30 maddesine ait LB ince filmleri üretilmiştir. UV-görünür spektrofotometresi, Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) ve Kuartz Kristal Mikrobalans (QCM) sistemleri kullanılarak üretilen LB ince filmlerin yapısı incelenmiştir. LB ince film tabakaları ile benzen, toluen, izopropil alkol, etil alkol ve kloroform gibi organik buharlarla aralarındaki ilişkinin incelenmesi için QCM sistemi kullanılmıştır. LB ince filmlerin LB gaz sensörü olarak kullanılıp kullanılamayacağı analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar HN30 maddesi kullanılarak üretilen LB gaz sensörün kloroforma olan tepkisinin diğer organik buharlardan daha fazla olduğunu göstermiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, 1,3-bis-(4-imino-3-hydroxybenzoicacid) indane (HN30) material was selected as the organic Langmuir-Blodgett (LB) thin film material and Langmuir properties of this material were investigated. (HN30) material was used to fabricate an ultra-thin film using LB thin film technique. UV-Visible Spectrophotometer, Atomic Force Microscope (AFM) and Quartz Crystal Microbalance (QCM) systems were employed to investigate the structure of LB films. QCM system was also used to investigate the interaction between LB film layers and organic vapors such as benzene, toluene, isoprophyl alcohol, ethyl alcohol and chloroform. It is analyzed that if this LB films can be used as an LB gas sensor or not. Results show that LB gas sensor using HN30 material has a large response to chloroform than other organic vapors.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLangmuir-Blodgett (LB) İnce Film
dc.subjectLB Gaz Sensör ve Organik Buhar
dc.subjectLangmuir-Blodgett (LB) Thin Film
dc.subjectLB Gas Sensor and Organic Vapor
dc.title1,3-bis-(4-imino-3-hidroksi-benzoikasit) indan maddesinin Langmuir-Blodgett ince film özelliklerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the Langmuir-Blodgett thin film properties of 1,3-bis-(4-imino-3hydroxybenzoicacid) indane materialen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record