Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorArıkıl, Gamze
dc.contributor.authorKalın, Birsen
dc.date.accessioned2016-01-19T13:38:12Z
dc.date.available2016-01-19T13:38:12Z
dc.date.issued2008
dc.date.submitted2008en
dc.identifier.citationKalın, Birsen. Üniversite öğrencilerinin çözeltiler konusundaki kavram yanılgıları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1686
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı; eğitim fakültesinin ve fen edebiyat fakültesinin farklı bölümlerinde okuyan öğrencilerin çözeltiler konusunda ne gibi kavram yanılgılarına sahip olduklarını tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda 2006-2007 öğretim yılı, bahar yarıyılında Balıkesir Üniversitesi, Necetibey Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi 1. ve 4. sınıf, İlköğretim Matematik 2. sınıf, Kimya 1. ve 5. sınıf ve Bilgisayar Teknolojileri 3. sınıf öğrencileri ile Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 1.ve 4.sınıfta öğrenim gören toplam 416 öğrenciye çözeltiler konusu işlendikten sonra 5 açık uçlu sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Ankette "çözeltilerin yoğunluğu, çözelti özellikleri, verilen bir çözelti grafiğini yorumlama, çözeltilerde tanecikli yapı ve çözünme olayında hacim değişimi" ile ilgili sorular vardır. Hazırlanan sorularda, öğrencilerin çözeltiler konusundaki kavram yanılgılarının tespit edilmesinin yanı sıra, grafik okuma, verilen şekilleri karşılaştırma ve yorumlamada ne gibi yanılgılara sahip oldukları da ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilere tanecik boyutunda çözünme olayı ile ilgili zihinsel modellerini ortaya çıkarmak amacıyla çizimler yaptırılmıştır. Öğrencilerin yanıtları her soru için farklı olmakla birlikte genel olarak 5 kategoride (doğru, kısmi kavram yanılgısı, kavram yanılgısı, cevapsız, ilişkilendirememe) toplanmıştır. Her kategori için frekanslar bulunmuş ve yüzde olarak verilmiş, kavram yanılgıları bulunan cevaplar da ayrı olarak kendi aralarında belli başlıklara ayrılmıştır. Öğrencilere uygulanan anketin verileri doğrultusunda öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarını derinlemesine incelemek amacıyla 43 öğrenci ile ikili görüşmeler yapılmıştır. Sonuç olarak yapılan çalışmada öğrencilerin çözeltiler konusunda pek çok kavram yanılgısının olduğu ortaya çıkarılmış ve bunların giderilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study was to explore undergraduate students' misconceptions related to concepts of solutions topic in chemistry. The subjects were undergraduate students from two different faculties of Balıkesir Univesitry, Necatibey Faculty of Education and Arts and Science Faculty. The sample consisted of 1st and 4th year students of Primary Science Education Department, 2nd year students of Primary Mathematics Education Department, 1st and 5th year students of Chemistry Education Department and 3rd year students of Computer Education and Technologics Department in Necatibey Faculty of Education, and 1st and 4th year chemistry students of Chemistry Department in Arts and Science Faculty. After the instruction of the solutions topic a questionnaire that contains five open-ended questions was applies to total of 416 undergraduate students. In the questionnaire, there were questions that were related with the concepts of "solutions' density, solution's characteristic, transforming graphical data to statement, particular structure in solutions and volume change during dissolution". By the help of these questions students' misconceptions in solutions were determined. Furthermore students' misconceptions in reading graphic, in commenting on and comparing the given diagrams were revealed. Also sketches were drawn by the students in order to find out their cognitive models that are related with dissolution at the micro scale. The students' answers were different for each question and they were analyzed by grouping them in five categories (true, partial misconception, misconception, unanswered, not associate with something). Frequencies were found for each category and they were given on base percentage. Also the answers that contain misconceptions were divided within as a certain titles. In order to gain a deeper insight into the student's misconceptions after the administration of the questionnaire, face to face interviews were conducted with 43 students. As a result of the study it was revealed that the students have lots of misconceptions in solutions and advices were given in order to dispel these misconceptions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇözünürlüken_US
dc.subjectÇözeltileren_US
dc.subjectKavram Yanılgısıen_US
dc.subjectÇözünmeen_US
dc.subjectTanecikli Yapıen_US
dc.subjectYoğunluken_US
dc.subjectÇözelti Grafiklerien_US
dc.subjectPolar Bağen_US
dc.subjectApolar Bağen_US
dc.subjectSolubilityen_US
dc.subjectSolutionsen_US
dc.subjectMisconceptionsen_US
dc.subjectDissolution
dc.subjectParticular Structure
dc.subjectDensity
dc.subjectSolution Graphics
dc.subjectPolar Bond
dc.subjectNon-Polar Bond
dc.titleÜniversite öğrencilerinin çözeltiler konusundaki kavram yanılgılarıen_US
dc.title.alternativeUndergraduate students' misconceptions of solutions topicen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record