Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorHacıoğlu, Necdet
dc.contributor.authorAvcıkurt, Cevdet
dc.date.accessioned2016-01-19T14:13:32Z
dc.date.available2016-01-19T14:13:32Z
dc.date.issued1997
dc.date.submitted1997en
dc.identifier.citationAvcıkurt, Cevdet. Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde Türk turizmi (Sorunlar ve çözüm önerileri). Yayınlanmamış doktora tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1746
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractTez çalışması üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde; dünyadaki başlıca bütünleşme süreçleri incelenmekte ve Avrupa Birliği (AB)'nin tarihsel gelişimi, amaçlan ve organlarından bahsedilmektedir. Ayrıca, Birliğin genel olarak izlediği, ortak politikalar ve yapısal fonlarına değinilmektedir. Bunun yanında, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve Gümrük Birliği'ne kadar gerçekleşen gelişmeler bu bölüm içinde değerlendirilmektedir. İkinci bölümde; dünya ve Avrupa turizmi yıllar itibariyle incelenmekte ve bir sektör olarak turizmin Avrupa Birliği'ndeki konumu ve önemi arz ve talep yapısıyla ayrıntılı bir şekilde analiz edilmektedir. Ayrıca, Türkiye'nin turizmde rekabet ettiği Avrupa Birliği'ne dahil beş Akdeniz ülkesindeki turizm hareketleri örnek olarak incelenmektedir. Ayrıca, bu bölümde Birliğin turizm alanında izlediği ortak politikalar ve uygulamalar kapsamlı olarak ele alınmakta ve Avrupa Birliği turizminin geleceği ile ilgili değerlendirmeler yapılmaktadır. Üçüncü bölümde; Avrupa Birliği ülkelerinden Türkiye'ye yönelik uluslararası turizm talebi ve yabancı sermaye hareketleri istatistiki bilgiler ışığında analiz edilmektedir. Ayrıca, Türk turizm politikasının Birliğin ortak turizm politikalarıyla kıyaslanması yapılmaktadır. Yine, bu bölüm içerisinde, Birlik ile bütünleşme sürecinde Türk turizm sektörünün karşılaşacağı sorunlar belirlenmekte ve bu sorunları çözümleyici önerilerde bulunulmaktadır. Ayrıca, Avrupa Birliği'ne tam üye olunması durumunda, Türk turizm sektöründe meydana gelebilecek muhtemel değişiklikler hakkında görüş sunulmaktadır. Çalışmanın sonuç kısmında ise; Avrupa Birliği turizm ve turizm politikalarının genel bir değerlendirilmesi ışığında, Türk turizminin hangi yapısal değişikliklere ihtiyacı olduğu vurgulanmaktadır.en_US
dc.description.abstractThis thesis is composed of three chapters. In the first chapter of the study, major integration forms in the world are investigated and the historical evolution, objectives and institutions of the European Union (EU) is introduced. Besides, the common policies and structural funds of the Union are all examined. Finally, Turkey-Eurpean Union relations and Customs Union are also presented in the first chapter. In the second chapter, the development of the world and European tourism by years is examined. The place and importance of tourism in the European Union is also investigated together with the analyses of supply and demand structure comprehensively. In addition, international tourism movements in the five major competitors to Turkey in the Mediterranean, which are also members of the European Union, are analysed. And also, common tourism policies and regulations of the Union are outlined. Future prospects of the European tourism are also presented. In the third chapter, international tourism demand and foreign investment flows from the European Union Member Countries to Turkey attempted to be analysed with the help of statistical data. On the other hand, Turkish tourism policies are compared with the European Union common tourism policy proposals with respect to the integration. Moreover, problems which Turkish tourism industry may encounter with regard to the integration with the European Union tourism are also determined and some solutions are proposed in order to solve problems concerned and to overcome the challenge of the European Union tourism. And also, the possible changes in Turkish tourism in case of full membership of Turkey with the European Union are pointed out. In the conclusion of the study, in the light of a general assessment of European tourism and tourism policies it is emphasized what structural changes Turkish tourism needs.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAvrupa Birliği
dc.subjectBütünleşme
dc.subjectTurizm Politikası
dc.subjectTurizm Sektörü
dc.subjectTürkiye
dc.subjectEuropean Union
dc.subjectIntegration
dc.subjectTourism Policy
dc.subjectTourism Sector
dc.subjectTurkey
dc.titleAvrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde Türk turizmi(sorunlar ve çözüm önerileri)en_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record