Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYücel, Asım
dc.contributor.authorKaya, İsmet
dc.date.accessioned2016-01-19T14:13:32Z
dc.date.available2016-01-19T14:13:32Z
dc.date.issued1997
dc.date.submitted1997en
dc.identifier.citationKaya, İsmet. Sürdürülebilir turizm kalkınması ve ülkemiz açısından bir değerlendirme. Yayınlanmamış doktora tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1750
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalı
dc.description.abstract"Sürdürülebilir Turizm Kalkınması ve Ülkemiz Açısından Bir Değerlendirme" başlığını taşıyan bu tez çalışması dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, sürdürülebilir kalkınma ile ilgili kavramlar açıklanmakta ve bunların ortaya çıkmasında etken olan faktörler incelenmektedir. Sürdürülebilir kalkınmanın amaçlan, hedefleri ve bunların nasıl gerçekleştirilebileceği, üzerinde durulan diğer konulan teşkil etmektedir. İkinci bölümde, ilk olarak, sürdürülebilir turizm kavramı ile ilgili çeşitli açıklamalar ve tanımlamalar verilmektedir. Bu bağlamda, sürdürülebilir turizm kavramı ile karıştırılan alternatif ve ekolojik turizm kavramları da incelenmekte, bunlar sürdürülebilir turizm ile kıyaslanmaktadır. Bu bölümde ele alman bir diğer konu da, sürdürülebilir turizm kavramının ortaya çıkmasına neden olan faktörlerdir. Bununla ilgili olarak, turizmin çevresel, sosyo kültürel ve ekonomik etkileri incelenmekte, turizmin taşıma gücü kapasitesi ve turistik alanların yaşam dönemleri, konu açısından değerlendirilmektedir. Üçüncü bölümde, sürdürülebilir turizm kalkınması ile ilgili olarak ABD., Kanada, Fransa, ve Endonezya'da gerçekleştirilen, birbirinden farklı çeşitli politika ve uygulamalar ele alınmakta ve kapsamlı olarak değerlendirilmektedir. Bunların yanında, uluslararası bazı uygulamalara da yer verilmektedir. Son bölümde, konuyla ilgili olarak ülkemizde turizm alanında yaşanan çeşitli gelişmeler ve problemler tartışılmakta ve sürdürülebilir turizm kalkınmasında önemli yere sahip olabilecek bazı projeler etraflıca değerlendirilmektedir. Bunlara ilave olarak, VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı ve bazı mevzuatlar da, konu açısından analiz edilmektedir. Sonuç ve öneriler kısmında, çalışmalarımızın ve analizlerimizin ışığı altında, Türk turizminin sağlıklı, dengeli ve sürekli gelişmesine yönelik çeşitli çözüm ve öneriler sunulmaktadır.en_US
dc.description.abstractThe study with the title of Sustainable Tourism Development: A Case Study For Turkey is consisted of four chapters. In the first chapter, concepts which are related to sustainable development are defined and the basic factors that, affected the emergence of these concepts are examined. The objectives and targets of sustainable development, and the ways to achieve them, are the other topics which are emphasised. In the second chapter, first, various explanations and definitions are given on the concept of sustainable tourism development. In this context, the concepts of alternative and ecologic tourism which are confused with the concept of sustainable tourism are examined and compared with sustainable tourism. The other topic which is stressed in the chapter is the main factors that affected the appearance of the concept of sustainable tourism. In connection with this, environmental, socio-cultural and economic effects of tourism are examined and tourism carrying capacity and the life cycles of tourism areas are evaluated with regard to the subject. In the third chapter, different policies and their implications related to sustainable tourism development experienced in USA, Canada, France and Indonesia are reviewed and evaluated including some other international applications. In the last chapter, the progress of tourism in Turkey, especially since the beginning of the five-year development plan periods was reviewed and various relevant problems were discussed. In addition, some projects which are important on sustainable tourism growth, and VII. Five Year Development Plan together with some regulations are analysed. In concluding and proposals section, in the highlight of our studies and analysis, various solutions and proposals concerning to a healthy, well-balanced and sustained development of Turkish tourism are presented.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEkonomik Kalkınmaen_US
dc.subjectKalkınmaen_US
dc.subjectSürdürülebilir Kalkınmaen_US
dc.subjectTurizmen_US
dc.subjectEconomic Developmenten_US
dc.subjectDevelopmenten_US
dc.subjectSustainable Development
dc.subjectTourism
dc.titleSürdürülebilir turizm kalkınması ve ülkemiz açısından bir değerlendirmeen_US
dc.title.alternativeSustainable tourism development: A case study for Turkeyen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record