Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTunçsiper, Bedriye
dc.contributor.authorErdem, Sabri Haluk
dc.date.accessioned2016-01-19T14:13:33Z
dc.date.available2016-01-19T14:13:33Z
dc.date.issued2001
dc.date.submitted2001en
dc.identifier.citationErdem, Sabri Haluk. Turist harcamalarının yöresel kalkınma sürecine ekonomik etkileri (Alanya örneği). Yayınlanmamış doktora tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1754
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractUluslararası turizm hareketlerinin ulaştığı boyutlar, turizm olayının ekonomik açıdan önemli bir faaliyet alam olmasma neden olmuştur. Turizm olayı dünya genelinde kimya ve otomotiv endüstrisinden sonra dünyada yaratılan toplam gelirler arasında üçüncü sırada yer almaktadır. Turizm, özellikle turist kabul eden ülkelerde yarattığı ekonomik etkiler ve sonuçlar açısından değerlendirildiğinde, bütün ülkelerin bu sonuçlar ve faydalardan yararlanmak için geliştirilmeye çalışılan bir faaliyet alanına dönüşmüştür. Özellikle gelişmekte olan ülkeler, uluslararası ticarette gelişmiş ülkelerle rekabet edebilme yeteneklerinin sınırlılığı nedeniyle, kalkınma çabalarında ihtiyaç duydukları finans kaynaklarım turizmden elde edecekleri gelirlerle sağlayacaklarını düşünmektedirler. Turizmin bir ülkede ya da bölgede yarattığı ekonomik sonuçların saptanması ve anlaşılması, turist harcamalarının yönlendiği sektörlerin belirlenmesi, ulusal düzeyde devletin, yöresel düzeyde ise yatırımcıların bu sektöre yönelik yatırımları daha iyi ve isabetli olarak yönlendirmesi ve devletin sektöre yönelik kaynak tahsisini sektörün ihtiyaç duyduğu biçimde yapmasını sağlayacaktır. Turist harcamalarının bir bölgeye yönelik etkilerinin belirlenmesi, bölgesel yada yöresel kalkınma çabalarında ileriye dönük yapılacak çeşitli planlama ve politika oluşturma çalışmalarına da ışık tutacak daha sağlıklı kararların alınmasına etki edecektir.en_US
dc.description.abstractThe extents of international tourism movements made tourism an important field of activities as an economic perspective. In the world, tourism is ranked third after chemicaly and automotive industries in terms of total revenue. When tourism is evaluated by economic impacts and consequences that it creats, especially in tourist receiving countries, it has became a field of activity which all the countries trying to develope tourism in order to benefit from it. In particular the developing countries those having limitations to compete against developed countries in international trade, consider tourism as a financal resource for their development. Determining and recognizing the economic consequences of tourism in a country or a region facilitate either goverment in national level or entrepreneurs in regional level to allocate their investments better. This will allow the goverment to allocate resource in a way the sector needs. Determination the regional economic impacts of tourist spending will effect both future planing and policy making to make more realistic decision for the regional or local development endeavours.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAntalya
dc.subjectAlanya
dc.subjectBölgesel Kalkınma
dc.subjectEkonomik Etki
dc.subjectTuristler
dc.subjectTurizm
dc.subjectTurizm Sektörü
dc.subjectRegional Development
dc.subjectEconomic Effect
dc.subjectTourists
dc.subjectTourism
dc.subjectTourism Sector
dc.titleTurist harcamalarının yöresel kalkınma sürecine ekonomik etkileri (Alanya örneği)en_US
dc.title.alternativeEcomonic impact of tourist expenditures to local development period (Alanya sample)en_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record