Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTunçsiper, Bedriye
dc.contributor.authorGönen, İbrahim
dc.date.accessioned2016-01-19T14:13:33Z
dc.date.available2016-01-19T14:13:33Z
dc.date.issued2004
dc.date.submitted2004en
dc.identifier.citationGönen, İbrahim. Dönemsel olayların turizm ekonomisine etkileri ve çözüm önerileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1757
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractDönemsel olaylar olarak tanımlanan, terör, ekonomik krizler, doğal afetler, savaşlar, sosyal kanşıklıklar, salgın hastalıklar vb. ve bunların etkili olduğu dönemler ülkelerin genel ekonomilerinde ve dolayısıyla turizm ekonomilerinde olumsuz yönde etkili olmaktadır. Dönemsel olayların turizm işletmeleri üzerindeki etMlerinin araştırılması ve önlenebilmesi için gerekli görülen önleyici stratejilerin ortaya konulması ve öneriler getirilmesi çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu yüzden çalışma üç bölüm olarak haznlanmıştır. İlk bölüm dönemsel olaylar ve turizm ekonomisiyle ilgilidir. İkinci bölüm dönemsel olayların Türk turizm işletmelerine etkileri ve turizmde yönetim stratejilerini kapsamaktadır. Çalışmanın birinci ve ikinci bölümlerinde konu kuramsal boyutlarıyla incelenmiştir. Üçüncü bölüm ise uygulamaya ayrılmıştır. Bu amaçla özel anket hazırlanmış olup bu araştırma, İstanbul bölgesinden 100 seyahat acentası, Antalya bölgesinden 100 otel ve 11 Türk özel sektör havayolu işletmesini kapsamaktadır. Araştırmanın sonucunda Türk turizm işletmelerinin yöneticilerinin dönemsel olayların etkileri ve kriz yönetimi konularında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmadıkları yargısına ulaşmış bulunmaktayız. Bu çalışma Türk turizm işletmelerinin dönemsel olaylardan ne yönde etkilendikleri ve ne düzeyde hazırlıklı olduklarını ortaya koymaktadır. Çalışma ayrıca bu konuda yapılması gerekenleri Türkiye ve yurtdışı örnekleriyle beraber araştırmakta ve turizm işletmelerinin küreselleşme sürecinde rekabet edebilirlik şanslarını artırmak yönünde uygulaması gereken stratejileri ve çözüm önerilerini kapsamaktadır.en_US
dc.description.abstractDefined as "periodical events," periods such as terrorism, crisis in economy, disasters, wars, social conflicts and epidemic diseases have had a negative impact upon economies of countries and so upon tourism economy. The main subject of this study is to do research for the impact of periodical events up on the Turkish tourism establishments. Also this study which is required to prevent the impact of periodical events has formed the basic aim of the studies in order to preventive measures against periodical events and to bring up suggestions. For that reason, this study has been prepared as 3 chapters. First chapter is related to periodical events and tourism economy. Second chapter is related to the impact of periodical events up on Turkish tourism establishments and tourism management strategies. First and second chapters are studied as theoretical, third chapter is included research on the field, for that reason that is prepared private questionnaire. This research is framed with 100 travel agencies in Istanbul region, 100 hotels in Antalya region and 1 1 private sector Turkish Airlines companies. At the end of research that we get this basic judgment: The managers of Turkish tourism establishments have no enough knowledge and experiences about periodical events and crisis management The study puts forward in what way tourism establishments in Turkey have been influenced by periodical events and how prepared they are. The study also covers the research which have been done both in Turkey and abroad and the implications to increase the chance competition during globalization as well.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTurizm ekonomisien_US
dc.subjectDönemsel olaylaren_US
dc.subjectTurizm işletmelerien_US
dc.subjectTourism economyen_US
dc.subjectPeriodical eventsen_US
dc.subjectTourism businessesen_US
dc.subjectTurizm ekonomisien_US
dc.subjectDönemsel olaylaren_US
dc.subjectTurizm işletmelerien_US
dc.titleDönemsel olayların turizm ekonomisine etkileri ve çözüm önerilerien_US
dc.title.alternativeThe effects of periodical events to the tourism economy and analytic suggestionsen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record