Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTunçsiper, Bedriye
dc.contributor.authorÇevirgen, Aydın
dc.date.accessioned2016-01-20T07:40:26Z
dc.date.available2016-01-20T07:40:26Z
dc.date.issued1996
dc.date.submitted1996en
dc.identifier.citationÇevirgen, Aydın. Termal kür merkezlerinin rekreaktif amaçlı gelişimi ve örnek bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1831
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmada, ülkemizde insan sağlığına olumlu etkileri olan doğal kaynakların mevcut durumu araştırılmış ve bu kapsamda özellikle termal turizmin arz ve talep potansiyeli incelenmiştir. Modern termal turizm işletmelerinde bulunan kür merkezi birimlerinin standartları, sunulan rekreatif imkanların yeterliliği ülkemiz açısından araştırılmıştır.Bu yönüyle termal kür merkezlerinden sağlık problemlerini çözmek arzusunda olanlarla birlikte sağlıklı insanların da yararlanabilmesi dolayısıyla sağlık ve rekreasyon turizminin birlikte ele alınarak geliştirilmesi yönünde bir çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmanın birinci bölümünde; rekreasyon, boş zaman, sağlık turizmi kavramları ile birlikte sağlık ve rekreasyon arasındaki ilişkiler ortaya konmuştur. İkinci bölümde kür merkezlerinin (Spa) Amerika, Avrupa ve ülkemizdeki gelişimleri incelenmiş, termal kür merkezlerindeki rekreatif imkanlar, termal turizm yatırım ve işletmeciliği, termal turizm potansiyelinin Türk turizmindeki yeri ve önemi gibi konular üzerinde durulmuştur. Son bölümde ise Türkiye' de Turizm Bakanlığı' ndan belgeli sekiz adet nitelikli termal turizm işletmesinde bir uygulama çalışması yapılmıştır. Anket sonuçlarına göre ülkemizde faaliyet gösteren nitelikli termal turizm tesislerinin rekreasyon yönünden taşıdığı önem ortaya konmuş ve karşılaşılan sorunlar için çözüm önerileri geliştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the actual conditions of natural resources in our coutry which have a positive effect on human health have been explored and in this context, especially the supply and demand relationship for thermal tourism has been studied carefully. The standarts of spas in modern thermal tourism operations have been studied in terms of the sufficiency of recreational facilities available in our country. This study has been prepared not only for people who have health problems but also for healthy people who can benefit from these thermal spas and so that health and recreational tourism facilities can be handled together for the development of tourism. In the first section of the study ; the concepts of recreation, free time and health tourism have been defined and the relationship between health and recreation has been introduced. In the second section, the development of spas in the United States of America, Eurpoe and in our country has been studied and subjects such as thermal spas with recreational facilities, thermal tourism investments and operations and the importance of the potential of thermal tourism for Türkiye have been emphasized. In the last section ; an application study has been made in eight of the thermal tourism enterprises in Türkiye which are certificated by The Ministry of Tourism. The importance of recreational facilities for the qualified thermal centers in our country has been modified and suggestions for solutions to the problems to be faced have been brought about according to the results of the survey.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBoş Zamanları Değerlendirme
dc.subjectSağlık Turizmi
dc.subjectTermal Turizm
dc.subjectLeisure Activities
dc.subjectMedical Tourism
dc.subjectThermal Tourism
dc.titleTermal kür merkezlerinin rekreaktif amaçlı gelişimi ve örnek bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeThe Recreational development of thermal spas; A practiceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record