Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇabuk, Adem
dc.contributor.authorTanyıldız, Hakan
dc.date.accessioned2016-01-20T07:40:34Z
dc.date.available2016-01-20T07:40:34Z
dc.date.issued2007
dc.date.submitted2007en
dc.identifier.citationTANYILDIZ, Hakan. Türk bankacılık sisteminde basel II kriterleri çerçevesinde risk yönetimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.en_US
dc.identifier.other206645(YÖK)tr
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1948
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.description.abstractThis study evaluates the risk management system in the Turkish Banking System and examines risk management systems related with the Basel II criteria. This study consists of five chapters other than the introduction and conclusion parts. In the first chapter the Turkish Banking System is evaluated in a general sense and crisis experienced in the Turkish Banking System are identified. In the second chapter the risk and risk management concepts are explained with further emphasis on risks taken by banks and risk management applications used in Turkey and the world. In the third chapter BIS and Basel Committees are explained and detailed information given concerning the Basel I and Basel II criteria. In the fourth chapter the outcomes of the Basel II agreement, in terms of banks and financial stability are explained with further explanation on the effects of the Basel II agreement on the Turkish Banking System. Finally in the fifth chapter results of a survey of 22 Turkish banks to identify the current situation with readiness for Basel II are provided. The results show that all of the surveyed banks have already started adaptation procedures in the framework of Basel II criteria. At the end of the study it has been concluded that Basel II criteria that approaches the risks more sensitively and understands the importance of the management system will make positive changes in the future for the Turkish Banking System.en_US
dc.description.abstractBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.description.abstractBu çalışma Türk Bankacılık Sisteminde risk yönetiminin değerlendirilmesi ve Basel II kriterlerinin Türk Bankacılık Sisteminde risk yönetimi konusundaki yaklaşımlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma, giriş ve sonuç kısımları dışında beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Türk Bankacılık Sisteminin genel çerçevede değerlendirilmesi yapılmış daha sonra Türk Bankacılık Sisteminde yaşanan krizlere yer verilmiştir. kinci bölümde, risk ve risk yönetimi kavramları açıklanmış, bankaların karşılaştıkları riskler ve dünyadaki ve Türkiye'deki risk yönetimi uygulamaları hakkında bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde BIS ve Basel Komitesi açıklanmış, Basel I ve Basel II düzenlemeleri ile ilgili detaylı bilgiler verilmiştir. Dördüncü bölümde, Basel II uzlaşısının finansal istikrara ve bankalara olan etkileri açıklanmış, daha sonra Basel II uzlaşısının Türk Bankacılık Sistemine olan etkileri incelenmiştir. Beşinci bölümde ise; Türk Bankacılık Sisteminde yer alan bankaların konu ile ilgili mevcut durumları ve uygulamaları hakkında bilgi edinmek amacıyla, bankalara 22 sorudan oluşan bir anket çalışması yapılmıştır. Bu anket çalışması sonucunda, ankete katılan 22 bankanın Basel II kriterlerine yönelik uyum sürecine başladığı görülmüştür. Bu tez çalışmasının sonucunda, bankacılık sistemindeki risklere daha hassas bir biçimde yaklaşan ve risk yönetiminin önemini çok daha iyi bir şekilde vurgulayan Basel II kriterlerinin Türk Bankacılık Sisteminde özellikle risk yönetimi konusunda önemli değişiklikler getireceği belirtilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleTürk bankacılık sisteminde basel II kriterleri çerçevesinde risk yönetimien_US
dc.title.alternativeRisk management in the framework of basel II criteria in the turkish banking systemen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record