Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSeymen, Oya Aytemiz
dc.contributor.authorBaşarır, Çağatay
dc.date.accessioned2016-01-20T07:40:34Z
dc.date.available2016-01-20T07:40:34Z
dc.date.issued2006
dc.date.submitted2006en
dc.identifier.citationBaşarır, Çağatay. İnsan kaynakları yönetiminde etiksel ilkelerin yerleştirilmesi ve bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1952
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışma, işletmelerin insan kaynakları yönetimi sürecinde etiksel ilkelere uygun davranış sergileyip sergilemediklerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, giriş ve sonuç kısmının dışında üç bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde, iş etiği kavramsal olarak incelenmiştir. Bu çerçevede, etiksel kuramlar, iş etiği, iş etiğinin ayırt edici özellikleri ve işletmelerde iş etiği konuları incelenmiştir. kinci bölümde, insan kaynakları yönetimi, insan kaynakları yönetiminin işlevleri ve iş etiği ile ilişkisi incelenmeye çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise, Bursa ilinde faaliyet gösteren imalat sanayi işletmelerinin 81 tanesinde yapılan uygulamalı bir araştırmanın değerlendirilmesine yer verilmiştir. Bu araştırmanın sonucunda şu temel hipotez doğrulanmıştır: "İşletmeler insan kaynakları yönetimi sürecinde etiksel ilkelere uygun davranış sergilemezler". Bu çalışmanın sonucunda, örneklemdeki işletmelerin insan kaynakları yönetiminde etiksel ilkelere uygun davranış sergilemedikleri tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde ise, elde edilen veriler topluca değerlendirilmiş ve işletmelerin insan kaynakları yönetimi sürecinde etiksel ilkelere uygun hareket etmesi için ne tür davranışlar sergilemesi gerektiği ile ilgili öneriler ortaya konmuştur.en_US
dc.description.abstractThis study is done with the purpose of analyzing whether the establishments behave in accordance with the ethical principles. The study consists of three sections except for the introduction and conclusion sections. In the first section, the concept of business ethics is investigated. In this context, issues of business ethics, characteristics of business ethics and business ethics in the establishments are examined. In the second section, human resources management, functions of human resource management and its relationship with the business ethics are investigated. In the third part, an evaluation of an application study consisting 81 manufacture establishments is interpreted. In the conclusion of the study, this fundamental hypothesis is realized: "Establishments do not behave in accordance with the ethical principles in the process of human resource management." As a conclusion of the study, it is found that the establishments in the sample do not behave in accordance with the ethical principles in human resource management. In the conclusion section of the study, obtained data is presented completely and suggestions are made for establishments in order to show behaviors in accordance with the ethical principles in the process of human resource managementen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAhlak
dc.subjectEtik
dc.subjectİş Etiği
dc.subjectİnsan Kaynakları Yönetimi
dc.subjectİnsan Kaynakları Yönetimi İşlevleri
dc.subjectMoral
dc.subjectEthics
dc.subjectBusiness Ethics
dc.subjectHuman Resource Management
dc.subjectFunctions of Human Resource Management
dc.titleİnsan kaynakları yönetiminde etiksel ilkelerin yerleştirilmesi ve bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeEstablisment of ethical principles in human resource management and an applicationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record