Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBozok, Düriye
dc.contributor.authorCan, Hilal
dc.date.accessioned2016-01-20T07:40:34Z
dc.date.available2016-01-20T07:40:34Z
dc.date.issued2006
dc.date.submitted2006en
dc.identifier.citationCan, Hilal. Seyahat acentalarında paket tur satışları ve sonrasında tüketici şikayetlerine yönelik bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1960
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractTur operatörlerinin tatil ürünü olan paket turların tüketiciler tarafından tercih nedenleri ve tüketim sonrasında ortaya çıkabilecek tüketici şikâyetlerini tespit etmek, bunun yanı sıra tüketicileri hakları konusunda bilgilendirmek çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Turizm dünyada en hızlı gelişen endüstrilerden birisidir. Turizm hareketleri, iki önemli unsura yani konaklama ve ulaştırma işletmelerinin faaliyetlerinden oluşur. Turistler ile bu iki işletme grubu arasında bağlantıyı kuran ve turistin sektördeki işletmelerin hizmetlerinden, diğer turistik çekicilik ve olanaklardan yararlanmasını kolaylaştıran ayrıca dünyanın her yerinde turizm hareketlerinin gelişmesini sağlayan seyahat acentaları ve tur operatörleri bulunmaktadır. Bu işletmeler genel olarak, turist için hazır paket tatil oluşturmak ya da pazarlamak amacıyla faaliyet gösterirler ve turisti her konuda ayrıntılı, yeterli, doğru bilgilerle bilgilendirmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülük turistik tüketicinin bilgilenme hakkının da bir gereğidir. Araştırma sonunda elde edilen bulgular tüketicilerin hakları konusunda ne kadar bilgi sahibi olduklarını ve bu konuda neler yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Yapılan anket çalışması tüketicilerin paket turu tercih nedenleri, şikâyetleri, sorun çıkması halinde tüketicilerin hangi çözüm yollarını seçeceklerini tespit etmeye yöneliktir. Müşterilerin paket turu tüketimleri sırasında hayal kırıklığına uğramamaları ve sorunların çıkmaması için turizm sektöründeki işletmelerin üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Turistik tüketicilerin tatillerini en iyi şekilde geçirmeleri, herhangi bir sorunla karşılaştıklarında çözüme ulaştırabilmeleri ancak bir turistik tüketici olarak haklarını bilmeleri ile sağlanabilir.en_US
dc.description.abstractThe basic issue of the research is; to determine consumer complaints that could be appear after the consumption and reasons why package tours which are products of tour operators are prefered by consumers as well as to inform the consumers about consumer rights. Tourism is one of the industries developing fastly. Tourism movements are based on two fundamental activities of accommodation and transportation managements. There are tour operators and travel agencies put the connection between travelers and these two managements and make easier of travelers to admit from charming touristic facilities and services of managements in the sector and also providing tourism movements all around the world. These managements act as prepearing a package holiday for traveler or marketing and are responsible for informing the tourist on any kind of detailed, adequate and correct informations. This responsibility is a neccessity of the touristic consumer to be acquinted with their rights. The indications achieved by the end of the reaearch betray how the consumers are aware of their rights and what should be done about that issue. Survey study is intented for determining the reasons why consumers prefer package tour, their complaints and which ways consumers would be choosing in case of a problem.Touristic managements should be assuming their missions correctly for the purpose of consumers not to be in disappointment during the consume of package tour and meet any problem. Spending their holiday in a best effective way for touristic consumers and finding solutions when facing a problem is only possible if they are aware of their rights as a touristic consumer.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPaket Turen_US
dc.subjectTüketici Haklarıen_US
dc.subjectTuristik Tüketici Haklarıen_US
dc.subjectSeyahat Acentalarıen_US
dc.subjectTur Operatörlüğüen_US
dc.subjectPackage Holidayen_US
dc.subjectConsumers’ Rightsen_US
dc.subjectTouristic Consumers’ Rightsen_US
dc.subjectTravel Agenciesen_US
dc.subjectTour Operators
dc.titleSeyahat acentalarında paket tur satışları ve sonrasında tüketici şikayetlerine yönelik bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeA research related to package tour sales by travel agencies and consumer complaints following the package toursen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record