Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖrücü, Edip
dc.contributor.authorKılıç, Taşkın
dc.date.accessioned2016-01-20T07:40:36Z
dc.date.available2016-01-20T07:40:36Z
dc.date.issued2008
dc.date.submitted2008en
dc.identifier.citationKılıç, Taşkın. KOBİ'lerde internet ve bilgi teknolojileri kullanımı ve bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1990
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.description.abstractSon yıllarda bilgi ve bilgi teknolojilerindeki kontrol edilemez yükseliş, sosyal ve iş hayatının bütün süreçlerini radikal değişiklikler yapmaya zorlamaktadır. Dünya'da ve ülkemizde sanayinin ana dinamiği olan KOBİ'lerde bu değişim sürecinden kendilerine düşen oranda etkilenmektedirler. Bilgiyi stratejik bir silah olarak kullanan işletmeler rakiplerine göre daha avantajlı bir konum elde etmektedirler. KOBİ'ler yapıları gereği kısıtlı imkanlarla faaliyetlerini sürdürmektedirler. Fakat internet ve bilgi teknolojileri sayesinde ulaşamadıkları bölgelere rahatça ürünlerini pazarlayabilme imkanını elde edebilmişlerdir. Kuracakları bir web sayfası ile bütün dünya'da rahatça tanınır hale gelebilmişlerdir. Bu çalışmada Balıkesir ili Bandırma ilçesindeki KOBİ'lerin internet ve bilgi teknolojileri kullanım düzeyleri ve adaptasyon süreçleri incelenmiş ve internet ve bilgi teknolojilerinin KOBİ'lere sağladığı avantajlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu teknolojileri kullanan KOBİ'lerle kullanmayan KOBİ'ler kıyaslanarak internet ve bilgi teknolojilerinin örgütsel etkileri ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu çalışma, Bandırma Ticaret odasından alınan listede yer alan 63 KOBİ'den 52'si ile görüşülerek yapılmıştır. Sonuçlar SPSS programında değerlendirilerek aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. İnternet ve bilgi teknolojileri kullanımının, araştırma kapsamındaki KOBİ'lere; rekabet üstünlüğü sağladığı, genel işletme verimliliğini artırdığı, ürün teslim hızını artırdığını ve çalışanların iletişim sorunlarını çözmeye yardımcı olduğunun düşünüldüğü sonuçlarına ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn recent years information and information technologies incredible increase. This process force of the social and work life conjuncture has been changed radically. İn the World and Turkey SME is the main dynamic of industries. Which is effected by transform conjuncture. The companies, which uses knowledge as a strategic weapon, get better possition comparing with its competitors However SME try to do activities with limited resources. But SME's sell own products to the mile away because of easily which use internet and information technology. when SME set up web page They can be populer with it all of the World . İn this research has been try to find out SME's How level use İnternet and İnformation technolgies and adoptation in this technologies and which provide advantage to SME in Bandırma town of the Balıkesir. Either SME Which use internet and information technology or not use which compera between each other and so organization affect of this technology has been try to find out. This research has been made who has interview with 52 SME from 63 which are belong to Bandırma trede chamber. This research results has been evaluated which are items seen below. İnternet and information technology has been used which provide competitive advantage, encrease general organization profitability, it try to help solve cominication problem of working peoples and one of the advantage information technology provide distribution to product quick the before.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnterneten_US
dc.subjectKOBİen_US
dc.subjectBilgi ve Bilgi Teknolojilerien_US
dc.subjectSMEen_US
dc.subjectInformation and Information Technologyen_US
dc.titleKobilerde internet ve bilgi teknolojileri kullanımı ve bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeUse of the internet and information technology and a study on SMEsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record