Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzdemir, Bülent
dc.contributor.authorGülen, Engin
dc.date.accessioned2016-01-20T07:40:36Z
dc.date.available2016-01-20T07:40:36Z
dc.date.issued2007
dc.date.submitted2007en
dc.identifier.citationGülen, Engin. Kurtuluş Savaşı yıllarında Balıkesir. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1995
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractI.Dünya Savaşında yenik çıkan Osmanlı Devleti, bu yenilgi üzerine imzalamak zorunda kaldığı Mondros Mütarekesi (30 Ekim 1918) ile birlikte ülke genelinde haksız işgaller baş göstermiştir. Türk milletinin istiklaline olan düşkünlüğü, tarihinin dinamiklerinden gelen tecrübesiyle birleşince, haksız işgaller karşısında gücünü halktan alan "Kuvâ-yı Milliye" hareketi doğmuştur. Kuvâ-yı Milliye hareketinin en yoğun bir şekilde yaşandığı yerlerden birisi de Balıkesir ve çevresi olmuştur. 16 Mayıs 1919'da kurulan "Balıkesir Redd-i İlhak Heyeti" sayesinde yakılan ilk meşale Yunanlılara karşı kurulan cephelerle batı cephesinde düşman durdurulmuştur. Bunların da ötesinde Balıkesir ili gerçekleştirdiği "Kongrelerle" Ege bölgesindeki Milli Mücadelenin öncülüğünü yaparak uyanışın kıvılcımlarının en sistemli ve organize olarak yapıldığı yerlerden biri olarak anılmıştır. Kongrelerle teşkilatlandıktan sonra cephe gerisi idari faaliyetleriyle başarılı ve düzenli cepheler oluşturmuştur. Teşkilatı ve cepheleri ile Yunanlıların hesaplarını bozan Balıkesir Kuvâ-yı Milliyesi, bölgesinde meydana gelen Anzavur isyanlarını bastırarak İngilizlerin entrikalarını boşa çıkarmıştır. Kurtuluş Savaşı ile birlikte meydana gelen olaylar kronolojik olarak aktarılmaya çalışılarak yerine göre bir nevi yerel tarihçilik anlayışı çerçevesinden hareketle bu dönem içerisindeki gelişmeler gözden geçirilmiştir. Gerek kongreler, gerekse ayaklanmalar ve ilin o dönem içinde bulunduğu koşulların genel panoraması çizilmeye çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe Ottoman State was defeated after World War I. so the Armistice of Mondros (30 October 1918) has been signed and later as a consequnce of this some of the Turkish cities were unjustly occupied. However, Turkish Nation's indulgence of independance, merging with the experince stemming from history, on the contrary unfair occupying so "Kuvâ-yı Milliye-The Nationalist Forces Movement" occurred. Balıkesir and environment regions were also one of the places where the Nationalist Forces Movement occurred heavily. On 16 May 1919, "Balıkesir Redd-i İlhak Heyeti" fired the movement and Greek troops were stopped by the Nationalist Forces Movement front- lines. Furthermore Balıkesir city is known best for the systematic and organised "Congresses" which initiated the National Struggle in Aegean Region, put into practices. After practicing Congresses formed successful managerial activities and systematic front-lines. With organisations and front-lines, The National Forces in Balıkesir, as attacked the Greeks, also defeated the Anzavur rebellions and did not allow the plans of English to come into being. The events occurred together with the Independence War were mentioned according to the chronological time and also the movements reigned in these days and the region were revised with the understanding of local history. The general view of whether congresses, rebellions or the city's social and culturel conditions tried to be mentioned.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMilli Mücadele,en_US
dc.subjectKuvâ-yı Milliyeen_US
dc.subjectKongreleren_US
dc.subjectNational Struggleen_US
dc.subjectNational Forcesen_US
dc.subjectBalıkesir Congressesen_US
dc.titleKurtuluş savaşı yıllarında Balıkesiren_US
dc.title.alternativeDuring the Independence War Balikesir cityen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record