Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTezci, Erdoğan
dc.contributor.authorÖzkan, Hüseyin
dc.date.accessioned2016-01-20T07:40:37Z
dc.date.available2016-01-20T07:40:37Z
dc.date.issued2009
dc.date.submitted2009en
dc.identifier.citationÖzkan, Hüseyin. 2005 hayat bilgisi 3. sınıf programı içeriği hakkında öğretmen görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Balıkesir ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2005
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu araştırmanın temel amacı; 2005 Hayat Bilgisi 3. Sınıf Program içeriğinin, programı uygulayan Balıkesir İli ilköğretim okulları öğretmenlerinin görüşlerine göre incelemektir. 2005 İlköğretim 3. Sınıf Hayat Bilgisi ders programının öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesine yönelik olarak önce 2004 ilköğretim 3. Sınıf Hayat Bilgisi taslak programı ile 2005 İlköğretim 3. Sınıflar Hayat Bilgisi ders programı içeriği incelenmiştir.Araştırmanın çalışma evrenini, Balıkesir ili sınırları içinde yer alan resmi ilköğretim okullarında 2006-2007 öğretim yılında 3. sınıfları okutan ve programı uygulayan toplam 789 öğretmen oluşturmuştur. Öğretmenlerin tamamı örneklemi oluşturmuştur. Geri dönüşü sağlanarak değerlendirilen 504 tane anketten elde edilen veriler, bilgisayarda SPSS istatistik programı yardımıyla frekans, yüzde, ortalama, t ve f testi teknikleri kullanılarak çözümlenmiştir. Anlamlılık testlerinde alfa 0.05 düzeyi esas alınmıştır. Araştırma sonucunda, program içeriği ile ilgili olarak öğretmen görüşlerinin genel olarak olumlu olduğu belirlenmiştir. Öğretmelerin yaş ve mesleki kıdemleri açısından anlamlı farklılık bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractThe main aim of this study is to evaluate the 2005 curriculum content of third grades of elementary school life studies lessons according to teachers' views in Balıkesir. In order to be able to evaluate the 2005 curriculum of the third grades life studies according to the teachers' views, firstly the 2004 draft programme and 2005 curriculum content of the third grades life studies were examined. This study has been carried out with all 789 teachers who educate the third grades of elementary school in Balıkesir in 2006- 2007 teaching year. The data gotten 504 questionnaires were analyzed by using frequency, percentage, average, the t and f test techniques thanks to the SPSS statistic programme in computer. I: .005 was based on the test of significance.According to results, teachers' views about the 2005 curriculum content of third grades of elementary school life studies was positive in general. Furthermore, in the comparisons in terms of teachers' experience and age, there was statically significant between teachers' views.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectProgram
dc.subjectHayat Bilgisi
dc.subjectİçerik
dc.subjectÖğretmen
dc.subjectCurriculum
dc.subjectLife Studies
dc.subjectContent
dc.subjectTeacher
dc.title2005 Hayat Bilgisi 3.sınıf program içeriği hakkındaki öğretmen görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Balıkesir ili örneği)en_US
dc.title.alternativeEvaluation of 2005 3th grades elemantary school life studies curriculum content based on teachers views (Case of Balıkesir)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record