Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAyışığı, Metin
dc.contributor.authorKarakuş, Ufuk
dc.date.accessioned2016-01-20T07:51:53Z
dc.date.available2016-01-20T07:51:53Z
dc.date.issued2009
dc.date.submitted2009en
dc.identifier.citationKarakuş, Ufuk. Milli Mücadele'de Edremit. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2072
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractI. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti, çok ağır bir fatura ödemekle yükümlü kılındı. Savaşta yenilen Osmanlı Devleti şartları ağır olan ve mutlak teslimiyeti öngören Mondros Mütarekesi'ni imzaladı. Özellikle 15 Mayıs 1919 tarihinde, yıllarca aynı coğrafyada beraber yaşadıkları Yunanlıların İzmir'i işgal etmesi Türk milletinin durumun vahametini anlamasını sağladı. İzmir'in işgali sonrasında karşı karşıya kalınan işgal tehlikesi Türkleri silahlı direnişe sevk etti. İzmir ve Ayvalık'ın işgali, bütün Batı Anadolu'da olduğu gibi Balıkesir ve Edremit'i de tedirgin etmiş ve derhal önlemler alınmaya başlanmıştır. Balıkesir ve Edremit'te kurtuluş hareketi oluşumu bu anlamda hız kazanmıştır. Edremit, Yunanlılar tarafından işgal edilen Ayvalık bölgesine olan yakınlığından dolayı, buradaki cephe faaliyetlerinin en önemli aktörü olmuştur. Edremit, Ayvalık'ın işgalinin ardından Yunan taarruzlarını engellemek için büyük çaba göstermiştir. Edremit ve beldelerinden Ayvalık cephesine gönüllüler akın etmiş, düşman kuvvetlerini durdurmayı başarmıştır. Edremit, sadece asker temini değil, cepheye katılan kuvvetlerin her türlü ihtiyacının karşılanması ve temini için ciddi bir organizasyon oluşturmuştur. Silah ve cephane temini ve Ayvalık cephesindeki milli müfrezelerin iaşesi Edremit Müdafaa-i Hukuk cemiyeti tarafından sağlanmıştır. 22 Haziran 1920 tarihinde başlayan Yunan ileri harekâtı karşısında Türk müfrezeleri geri çekilmek zorunda kaldı. Edremit ve Balıkesir Yunan kuvvetleri tarafından işgal edildi. İşgal yıllarında mücadeleyi bırakmayan Edremitli efeler, dağlara çekilerek Yunanlılara, Ağustos 1922 tarihinde yaşayacakları bozgunun işaretini vermiştir. İşgal yıllarında bölgeyi elde tutmak isteyen Yunan işgal idaresi, baskı ve işkence metodunu benimsemiş ve masum halka zulüm etmekten kaçınmamıştır. Ancak Anadolu'da filizlenen bağımsızlık fikri kısa sürede bütün yurda yayılarak, düşman kuvvetlerini büyük zaferler sonunda "geldikleri gibi gitmelerini" sağlamış, yeni Türk devletinin temelleri atılmıştır. Türk milletinin bağımsızlığını kazanmak için verdiği Milli Mücadele'nin bir parçası olan Edremit, işgal yıllarında gösterdiği özveri sayesinde tarih sahnesindeki yerini almıştır.en_US
dc.description.abstractAt the end of the World War I Ottoman Empire, be obliged to pay a huge bill. Ottoman Empire which has been defeated in the war, signed Armistice of Mondros which has heavy circumstances that foresaw absolute submission. Especially in the 19th May of 1919, Greeks, which they lived in peacefully for centuries in the same region, invasion of İzmir, had opened the eyes of Turkish nation to see the malice of the situation. After the invasion of İzmir, danger of invasion dispatched the Turks to armed resistance. Invasion of İzmir and Ayvalık, perturbed Balıkesir and Edremit like all of the West Anatolia and they started to take precautions. In this sense, formation of motion of salvation has been picked up in Balıkesir and Edremit. Edremit, because of proximity to the region of Ayvalık which has been invaded by Greeks, has become the major actor of the front moves. Edremit showed great effort to prevent the attacks of Greeks after invasion of Ayvalık. Many volunteers from Edremit and its villages rushed to the front of Ayvalık and they succeeded to stop the enemy attacks. Edremit, not only provided soldiers but created an organization to provide supplies for forces that joined the front. Arms and supplies and feeding of national battalion in the Ayvalık front have been provided by Edremit Müdafaa-i Hukuk Association. With the starting of Greek forward departure in the 22th June of 1920, Turkish battalion had to withdraw. Edremit and Balıkesir invaded by Greek Forces. In the years of invasion Efes of Edremit didn't quit to resist, they moved to mountains and they showed the first signs of their defeat in The 22th of August to Greeks. Greek Invasion Management which has wanted to keep the region, assimilated torture and cruelty method and they didn't hesitated to show cruelty towards to innocent folk. However the idea of freedom which has been sprout from the Anatolia quickly spread across the country and after big victories eventually they sent back the enemy "like they came" and first fundamentals of the Turkish State's were laid. Edremit, which was a part of the Turkish Nation's struggle for freedom, has taken its place in the history by showing devotion in the years of invasion.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKuvâ-yı Millîye
dc.subjectEdremit Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
dc.subjectİzmir Kuzey Cephesi
dc.subjectAyvalık Cephesi
dc.subjectAkbaş Cephaneliği Baskını
dc.subjectYunan Baskı ve Zulmü
dc.subjectEdremit Müdafaa-i Hukuk Association
dc.subjectNorth Front of İzmir
dc.subjectFront of Ayvalık
dc.subjectRaid of Akbaş Arsenal
dc.subjectGreeks Coercion and Cruelty
dc.titleMilli Mücadele'de Edremiten_US
dc.title.alternativeEdremit in National Struggleen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record