Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorMet, Ömer L.
dc.contributor.authorDemir, Mehtap
dc.date.accessioned2016-01-20T07:52:59Z
dc.date.available2016-01-20T07:52:59Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010en
dc.identifier.citationDemir, Mehtap. Otel işletmelerinde personel güçlendirme ve iş tatmini ilişkisi: İstanbul'daki 5 yıldızlı otellerde bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2084
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractGünümüzde artan küreselleşme hareketi, rekabet, teknolojik gelişmeler ve değişim baskıları sebebiyle işletmeler de farklarını ortaya koymak için insan kaynaklarına gereken önemi vermeye başlamışlardır. Personel güçlendirme işletmelerde rekabet avantajı yaratmak amacıyla kullanılması zorunlu bir teknik olmuştur. Personel Güçlendirmeyle birlikte, işgörenin işi ile ilgili yetki ve sorumluluğu alması, eğitilmesi ve etkinliğinin artması amaçlanmaktadır. Personel güçlendirmenin iş tatminini arttırarak rekabet ve hizmet kalitesini olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Çalışmada İstanbul'daki 5 yıldızlı otel işletmelerinde bir uygulama yapılarak, personel güçlendirme-iş tatmini ilişkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, personel güçlendirmenin iş tatmini üzerinde etkisi olduğu, personel güçlendirmenin otel işletmelerinde iş tatminini arttırdığı saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractRecently, as the globalization, competition, technological developments and pressure of change rises, business administrations have started giving the necessary importance to human resources. Employee empowerment has become a compulsory method for business administrations to be able to create competition advantages. By this employee empowerment the employee's granting the authority and the responsibility of the job, education and increase of effectiveness is aimed. It has been thought that employee empowerment will affect the competition and service quality in a positive way by increasing the job satisfaction. In this study, the relation between employee empowerment and job satisfaction has been analized by a practise in five-star hotels of Istanbul. As a result of the study employee empowerment has an effect on job satisfaction and increases the job satisfaction in hotel administrations.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPersonel Güçlendirmeen_US
dc.subjectİş Tatminien_US
dc.subjectKonaklama İşletmelerien_US
dc.subjectEmpowermenten_US
dc.subjectJob Satisfactionen_US
dc.subjectAccommodation Businessesen_US
dc.titleOtel işletmelerinde personel güçlendirme ve iş tatmini ilişkisi: İstanbul'daki 5 yıldızlı otellerde bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeThe relation between empowerment and job satisfaction in accommodation businesses: A research in five star hotels in Istanbulen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record