Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAbdioğlu, Hasan
dc.contributor.authorYavuz, Seren
dc.date.accessioned2016-01-20T07:57:37Z
dc.date.available2016-01-20T07:57:37Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012en
dc.identifier.citationYavuz, Seren. İşletmelerde sosyal sermayenin ölçümlenmesi ve raporlanmasına yönelik bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2141
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractDünyada yaşanan gelişmelerin ve değişmelerin iş dünyasını etkisi altına alması sonucunda günümüzde bilgiye verilen önem artmıştır. Ancak işletmelerin bilgiden istenilen yararı sağlayabilmeleri için, tüm diğer kaynaklar gibi bilgininde sistematik olarak yönetilmesi gerekmektedir. Yani, işletmenin eksik bilgisini araştırması, bu bilgileri elde etmeye çalışması, elde edilen bilginin gereksinim duyan tüm çalışanlara ulaştırılması ve bu sayede yeni ve farklı bilgilerin açığa çıkarılmasının sağlanmış olması gerekmektedir. Bilgi yönetimi çalışmalarının asıl amacı, işletmeyi diğer işletmelerden ayıracak olan yeni ve stratejik bilgileri yaratmak olmaktadır. Ancak işletmenin yeni bilgi yaratımı, çalışanlar arasında bilginin paylaşılmasına bağlı bulunmaktadır. İşletme için özellikle çalışanların beyinlerinde bulunan ve açığa çıkarılmadığı sürece yarar sağlamayacak olan örtülü bilgi stratejik bir kaynak durumunda yer almaktadır. Örtülü bilginin açığa çıkarılması birtakım faktörlere bağlı olmaktadır. Bu faktörler arasında sosyal sermaye önemli bir yere sahip olmaktadır. Buna göre sosyal sermaye unsurları olan güvenin, normların ve sosyal ağların örtülü bilginin açığa çıkarılması için bireyleri tetiklediği görülmektedir. Sosyal sermayenin tüm bu unsurları bireyler arasındaki ilişkileri destekleyerek, bireyler arası paylaşımı arttırmakta ve bir değer oluşturmaktadır. Bu değerin ölçümlenmesi ve raporlanması, bilginin bir rekabet aracı olduğu günümüz dünyasında işletmeler için önem arz etmektedir.en_US
dc.description.abstractThe importance given to the knowledge has recently increased due to the effects of developments and changes in the World on the business world. However knowledge has to be systematically managed as all other resources in order for the organization to obtain the required benefit from the knowledge. In other words, the organization should investigate the lacking knowledge, try to obtain these knowledge, convey the obtained knowledge to those who need it, and thus novel and different knowledge can be uncovered. The main aim of the knowledge management is to create new and strategic knowledge to differentiate the organization from other organizations. Nonetheless, the creation of new knowledge by the organization depends on the sharing the knowledge between the workers. For the organization, the knowledge in the brains of the workers, which will not be instrumental as long as it is revealed, is the tacit knowledge in the category of the strategic resources. The uncovered of the tacit knowledge depends on several factors. Among these, social capital is a crucial factor. According to that, the components of social capital trust, network, language and norms trigger the individuals for the elucidation of the tacit knowledge. In short, all these components of social capital ensures individuals willingly the knowledge they have by supporting the relationship between the individuals. Measurement and reporting of this value is a competitive tool in today's world of information is important for businesses.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Sermayeen_US
dc.subjectÖlçümlemeen_US
dc.subjectRaporlamaen_US
dc.subjectSocial Capitalen_US
dc.subjectMeasurementen_US
dc.subjectReportingen_US
dc.titleİşletmelerde sosyal sermayenin ölçümlenmesi ve raporlanmasına yönelik bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeA study of social capital in enterprises for measuring and reportingen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record