Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorErdemir, İbrahim
dc.contributor.advisorDoğan, Serap
dc.contributor.authorYalnız, Uğur
dc.date.accessioned2016-01-20T07:57:40Z
dc.date.available2016-01-20T07:57:40Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013en
dc.identifier.citationYalnız, Uğur. İzotonik kuvvet antrenmanının bazı antioksidan enzim aktiviteleri üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2191
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, sporcuların kanındaki süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT), glutatyon S-transferaz (GST), glutatyon redüktaz (GR), glutatyon peroksidaz (GSH-Px) ve glukoz-6-fosfat (G6PD) antioksidan enzim aktivitelerini belirlenmesi ve deneklere yaptırılan izotonik kuvvet antrenmanının antioksidan enzim aktiviteleri üzerine etkisinin spektrofotometrik yöntemle araştırılmasıdır. Bunun için araştırmaya 18-20 yaşları arasında Balıkesir Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda düzenli antrenman yapan ve gönüllü bilgi formuyla belirlenen sağlıklı 10 öğrenci katılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, izotonik kuvvet antrenmanının, deneklerin kanındaki süperoksit dismutaz (SOD) antioksidan enzim aktivitesini arttırdığı, katalaz (CAT), glutatyon S-transferaz (GST), glutatyon redüktaz (GR), glutatyon peroksidaz (GSH-Px), glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) enzimlerinin aktivitelerinin azalttığı gözlenmiştir. Yapılan istatistiksel çalışmalarla ön test ve son testler arasındaki bu farklılığın süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT) ve glutatyon peroksidaz (GSH-Px) enzimleri için anlamlı olduğu (P<0.05) bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the antioxidant enzyme activity such as superoxide dismutase (SOD), glutathione-s-transferase, catalase (GST), glutathione reductase (GR), glutathione peroxidase (GSH-Px) and glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) in the blood of sportmen and to investigate the effects of isotonic strength training on the antioxidant enzyme activity by spectrophotometric method. For this study, the students are determined by volunteer information form and these 10 students who between 18-20 ages, regular training and healthy are choosen from Balikesir University, School of Physical Education and Sports. According to the results of study that isotonic strength training was increased the superoxide dismutase (SOD) antioxidant enzyme activity and isotonic strength training was decreased the enzyme activity of catalase (CAT), glutathione S-transferase (GST), glutathione reductase (GR), glutathione peroxidase (GSH-Px), glucose-6 -phosphate dehydrogenase (G6PD) in the blood of sportmens. With statistical tests, the recent of this difference between pretest and endtest were found meaningful for superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and glutathione peroxidase (GSH-Px) enzymes (P <0.05).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAntioksidan Enzimleren_US
dc.subjectEnzim Aktivitesien_US
dc.subjectİzotonik Kuvvet Antrenmanıen_US
dc.subjectAntioxidant Enzymes
dc.subjectEnzyme Activity
dc.subjectIsotonic Strength Training
dc.titleİzotonik kuvvet antrenmanının bazı antioksidan enzim aktiviteleri üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeEffect of isotonic strength training on someantioxidant enzyme activitiesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record