Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYalçın, Lütfi
dc.contributor.authorÖzdemir, Eray Alpay
dc.date.accessioned2016-01-20T07:57:40Z
dc.date.available2016-01-20T07:57:40Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013en
dc.identifier.citationÖzdemir, Eray Alpay. Hegel'de özgürlük ve siyaset feslsefesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2195
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractGerçekleştirilen tez çalışmasında, temel olarak Hegel'in özgürlük kavramına yaklaşımı, onu algılayış biçimi ve bunun, siyaset felsefesi üzerindeki etkisi üzerinde durulmak istenmiştir. Bu amacı gerçekleştirmeye çalışırken de Hegel dizgesinin temel yapı taşlarından olan "diyalektik", "devlet", "tarih" gibi kavramlara özellikle değinilmiş, günümüz siyasi gelişmeleri içerisinde, Hegel felsefesinin modern düşünce üzerindeki etkisine dair izler sürülmüştür. Avrupa düşünce dünyasının en karmaşık dizgelerinden birinin sahibi olan Hegel, aynı zamanda da ilk büyük sistem filozofu olmuştur. Bu anlamda, bugünkü şekliyle tartışılagelen siyaset bilimi alanının en önemli konularının temeli, Hegel tarafından atılmıştır. Bu gerçekliğin kendisi de, Hegel üzerine yapılacak kapsamlı bir çalışmayı ayrıca önemli kılmaktadır. Ortaya koyduğu tarih anlayışıyla "halk tini" kavramını siyaset bilimine kazandıran Hegel, tarihin belirleyici dinamosu olarak da "kahraman" imgesini, güçlü bir şekilde görünür kılmıştır. Tarihsel gelişmeyi düşünceler üzerinden açıklayarak da idealist felsefenin en önemli temsilcisi olmuş; bu şekilde de materyalist felsefe ile arasına net bir çizgi koymuştur.Çalışma gerçekleştirilirken, genellikle görgül kaynaklara başvurulmuş, literatür taramasını olabildiğince geniş tutmaya özellikle özen gösterilmiştir. Elde edilen bulgularla da, geçmiş ve bugün arasında bağ kurulmaya çalışılmış, başta "efendi-köle diyalektiği" aracılığıyla olmak üzere bugün yaşanan siyasi, politik ve ekonomik gelişmeler, Hegel dizgesinin temel dinamikleriyle ilişkilendirilmeye çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this thesis study, we wanted to emphasise basicly on liberty concept of Hegel and its effect on political philosophy. While trying to realize this purpose, concepts such as "dialectic", "government", "history" which are of the fundamentals of Hegel sequence werw mentioned and determination of Hegel philosophy was traced within the scope of modern political developments. Having one of the most complicated sequences of the European world of thought, Hegel is also the first big system philosopher. In this sense, fundamentals of the most important subjects of political science which has been discussed over the years were laid by Hegel. This truth itself makes any comprehensive study on Hegel important. Hegel, presenting public spirit with his understanding of history, made the symbol "hero" strongly visible as the determiner power unit of history. By explaining the historical development on thoughts, he has become the most significant representative of idealistic philosophy, in this way he made a clear distinction with the materilistic philosophy. In the process of research, usually emprical sources are consulted, and especially making literature review as wide as possible is tired. With the findings, it is attempted to connect the past with the present; at first via master-servant dialectics, the present diplomatic politic and economic developments are associated with the fundamental Dynamics of Hegel sequence.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖzgürlüken_US
dc.subjectDevleten_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectEfendi-Köle Diyalektiğien_US
dc.subjectHalk Tinien_US
dc.subjectİdealist Felsefeen_US
dc.subjectFreedomen_US
dc.subjectGovernmenten_US
dc.subjectHistoryen_US
dc.subjectMaster-Servant Dialecticen_US
dc.subjectPublic Spiriten_US
dc.subjectIdealist Philosophyen_US
dc.titleHegel'de özgürlük ve siyaset felsefesien_US
dc.title.alternativeLiberty and political phlisophy in Hegelen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record