Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇakı, Fahri
dc.contributor.authorEgi, Ali
dc.date.accessioned2016-01-20T09:11:49Z
dc.date.available2016-01-20T09:11:49Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014en
dc.identifier.citationEgi, Ali. Gündelik hayatta kaotik kurumsallaşmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2245
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstract"Gündelik Hayatta Kaotik Kurumsallaşmalar" konulu tez çalışması, öz olarak sosyal gerçeklikte meydana gelen ve tanıklık ettiğimiz ilişkileri birbirine zıt olan iki literatürü birleştirerek açıklama çabası içinde olan bir çalışmadır. Bir taraftan toplumsal kurumların nasıl ortaya çıktığını ve insanların ihtiyaçları doğrultusunda nasıl hazır bilgi stokları olarak kurumsallaştığını içeren "kurumlar sosyolojisi", bir taraftan ise temelinde doğa bilimlerinin olduğu ve doğrusal olmayan dinamikleri ele alan, karmaşık olma halini ifade eden "kaos teorisi" bulunmaktadır. Bu iki literatür ve paradoksal durum, "gündelik hayat" sistemi içinde birey/aktör/özne – yapı/sistem arasındaki ilişki çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, toplumda rol alan bireylerin gündelik hayatı inşa ederken nasıl bir yaklaşımı tercih ettiklerini ve sonucunda ortaya çıkan toplumsal sistemle ne şekilde bağlantı kurduklarını anlamaktır. İçerik olarak kuramsal olan çalışmada, sosyolojik gelenekte yer alan "yorumlayıcı sosyolojiye" yakın bir yaklaşım tercih edilmiştir. Toplumsal gerçeklik, doğrudan bireylerin anlam haritalarından çıkarsanmıştır ve bu şekilde çağdaş sosyolojik teoride yer alan tartışmalar izlenmeye çalışılmıştır. Sosyolojik teorideki "mikro-makro", "öznelci-nesnelci" ve "yapı-fail" tartışmalarını inceleyerek kendi kavramsallaştırmam olan "kaotik kurumsallaşmayı" bu tartışmalara katkı sunacak bir model olarak geliştirme çabası içinde oldum. Sosyolojik olarak toplumsal olguları ve olayları açıklayabilecek bir kavramsallaştırma ve modelin geliştirilmesi sancılı bir süreci gerektirmektedir. Bu çalışmanın da bu gözle ele alınması gerekmektedir. "Gündelik Hayatta Kaotik Kurumsallaşmalar" başlıklı çalışmanın sonucunda bireylerin/aktörlerin sosyal gerçekliği nasıl inşa ettikleri ve bu inşa sürecinde ne tür düşünsel yolları kullandıkları gösterilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma ile bireylerin gerçekliği aslında göründüğünden daha karmaşık bir biçimde organize ederek gündelik hayata katıldıkları ve bunu her türlü yaşamsal riski göze alarak sürdürdükleri fikrine ulaşılmıştır. Gündelik hayatın artık kendi gerçekliğini yarattığı ve toplumsal sistemle entegre olduğu sonucuna "kaotik kurumsallaşma" ile ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis thesis study on "Chaotic Institutionalizations in Daily Life" is substantially a strive for explaining the combining of two litterateurs whose relations we witness to be opposite, which occur in social reality. On one side is "Sociology of Institutions" which includes "the emergence of societal institutions and their institutionalization process in line with the needs of the people, as ready information reserves; on the other side is "Chaos Theory" which deals with non-linear dynamics, reflects the state of being complicated and at whose root lies natural sciences. These two literatures and this paradox are evaluated in the system of "daily life" within the scope of relations between individual/ actor/ subject and structure/ system. The aim of this study is to make clear what kind of approaches the individuals in the society take while they are constructing the life and how they are linking with the societal system that eventually comes up. In this study, which is theoretical in its context, an approach close to "interpretive sociology" in traditional sociology was preferred. Social reality was deduced directly from the semantic charts of individuals and in this way, the arguments in contemporary sociology were tried to follow. By analyzing the discussions of "micro – macro", "subjectivist – objectivist" and "system - actor" in sociological theory, I tried to make a model of mine; "chaotic institutionalization" which could contribute to these discussions. Theorizing a model which would explain social phenomenon and events sociologically requires a painful process to develop. This study should be considered from this point of view, as well. At the end of this study titled "Chaotic Institutionalizations in Daily Life," it was aimed to show how individuals/actors build social reality and what kind of intellectual ways they use in this building process. The study reached at the idea that individuals are participating in daily life by organizing the reality in a more complex way than it seems and that they are preserving it by taking all kind of vital risks. The study proposed and elaborated the concept of "chaotic institutionalization" to mean that daily life creates its own reality that is integrated to the social system.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKurumlar Sosyolojisi
dc.subjectKurumsallaşma
dc.subjectGündelik Hayat
dc.subjectKaos
dc.subjectKaotik Kurumsallaşma
dc.subjectFaillik-Yapı İkiliği
dc.subjectSociology of Institutions
dc.subjectInstitutionalization
dc.subjectDaily Life
dc.subjectChaos
dc.subjectChaotic Institutionalization
dc.subjectAgent-System Dualizm
dc.titleGündelik hayatta kaotik kurumsallaşmalaren_US
dc.title.alternativeChaotic institutionalizations in daily lifeen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record