Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahin, Bayram
dc.contributor.authorKahveci, Hülya
dc.date.accessioned2016-01-20T09:57:33Z
dc.date.available2016-01-20T09:57:33Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015en
dc.identifier.citationKahveci, Hülya. Tüketicilerin asimetrik enformasyon ve kurumsal itibar algısı: Seyahat acentası müşteri üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2256
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractVerinin belirli bir şekle sokulmuş, anlam taşıyan, fark yaratan ve insanlara faydalı olabilecek haline enformasyon denmektedir. Enformasyonun bir çeşidi olarak nitelenen asimetrik enformasyon ise, bir ekonomik ilişkide taraflardan birinin diğeri kadar bilgi sahibi olmaması anlamına gelmektedir. Belirli bir ürünün satıcısı, ürünün kalitesi hakkında, alıcısından daha fazla bilgiye sahiptir. Alıcı ve satıcı arasında oluşan bu bilgi eksiliğine asimetrik enformasyon denir. Akerlof tarafından 1970 yılında tanımlanan ve literatüre giren asimetrik enformasyonun, günümüzde turizm piyasasında da etkili olduğu görülmektedir. Turizm sektöründe işletmeler, piyasada varlığını sürdürebilmek için güçlü kurumsal itibara sahip olmalıdır. Kurumsal itibar, uzun bir süreçte kazanılmakla birlikte çok kısa bir sürede de kaybedilebilir. Bu çerçevede piyasada iyi ve kötü işletmelerin olduğu düşünüldüğünde; kötü işletmeler piyasada kolay yer edinebilmek, rakiplerinden üstün olabilmek için, kötü para iyi parayı kovar düşüncesiyle kalitesiz ürün/ hizmetlerini kaliteli gibi gösterebilmektedir. Asimetrik enformasyonun yaşandığı turizm sektöründe, kötü işletmeler ürettikleri ürünleri kendi çıkarlarına uygun olarak piyasaya sürebilmektedirler. Alıcılar bu ürünlere karşı kesin bilgiye sahip olamadıkları için belirtilen şartlarda ürünlerin satışı ve kötü işletmelerin tüketicilere göre fazla bilgiye sahip olmasıyla düşük kalitedeki ürünlerin yüksek fiyatlardan satışı gerçekleşebilir. Enformasyon asimetrisinin yaşandığı bu durumda, piyasaya hakim olmaya çalışan kötü işletmelerin sahip oldukları itibar zedelenebilir. İyi işletmeler ise sahip oldukları kurumsal itibar ve kaliteli hizmet sayesinde asimetrik enformasyonu azaltarak tüketicilerin talebini etkileyebilir. Bu çalışmanın amacı, tüketiciler açısından turizm piyasasında oluşan asimetrik enformasyon ve işletmelerin sahip olduğu kurumsal itibar algısının incelenmesidir. Paket tur hizmeti sağlayan işletmelerin sahip olduğu kurumsal itibarın, enformasyon asimetrisini ne derece etkilediğinin belirlenmesi, ölçülmesi, değerlendirilmesidir. Bunun yanı sıra turizm sektöründeki asimetrik enformasyon sorunları incelenerek, paket tur hizmeti satın alan tüketicilerin asimetrik enformasyon sorunları karşısında kurumların itibarlarına yönelik algısı değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractData is formed into a specific shape, which means are called into information that may be helpful to make a difference and humans. Asymmetric information is described as a kind of information, means the lack of information with one another until one of the parties in an economic relationship. Supplier of a certain product, the product of the quality, has more information at the receiver. This knowledge gap, formed between buyers and sellers is called asymmetric information. Described in 1970 by Akerlof and asymmetric information literature entered is seen to be effective in the tourism market today. Businesses in the tourism sector should have a strong corporate reputation to maintain its presence in the market. Corporate reputation, but won in a long process with a very short period of time can also be lost. In this context, the market is considered to be good and bad business; bad businesses easy to find a place in the market, to be superior to its competitors, "bad money with good money bucket" idea of the quality of products / services, such as the quality can vary. In the tourism sector, where there is asymmetric information, the products they produce bad businesses can be put on the market in accordance with their interests. Buyers can take sales from the high prices of the products of low quality by having more information than consumers of products sold and bad business because they do not have precise information on the conditions laid against this product. In this case, the emergence of the information asymmetry, vulnerable as they have bad business trying to dominate the market. Thanks to corporate reputation and quality of service they have the best businesses can affect the demand of consumers by reducing asymmetric information. The aim of this study was to examine the perception of the corporate reputation and business consisting of asymmetric information in the tourism market. Package tour services that provide businesses with corporate reputation, determining to what extent affect the information asymmetry, measurement, evaluation. As well as examining the asymmetric information problems in the tourism sector, the package tour service perception of corporate reputation in the face of asymmetric information problems for consumers who purchase is evaluated.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAsimetrik Enformasyon
dc.subjectKurumsal İtibar
dc.subjectTurizm
dc.subjectAsymmetric Information
dc.subjectCorporate Reputation
dc.subjectTourism
dc.titleTüketicilerin asimetrik enformasyon ve kurumsal itibar algısı: Seyahat acentası müşteri üzerine bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeConsumer perception of asymmetric information and corporate reputation: A study on the customers of travel agencyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record