Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorArı, Yılmaz
dc.contributor.authorAkdik, Sinem
dc.date.accessioned2016-04-04T12:48:14Z
dc.date.available2016-04-04T12:48:14Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014en
dc.identifier.citationAkdik, Sinem. Karaca Mağarası'nda (Gümüşhane) sürdürülebilir turizm. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2348
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı
dc.description.abstractBu çalışma Gümüşhane sınırları içinde bulunan ve turizme açılmış olan Karaca Mağarası'nda sürdürülebilir turizmi değerlendirmiştir. Karaca Mağarası turizm açısından Gümüşhane ilinin en önemli doğal zenginliklerinden biridir. Karaca Mağarası 1996 yılında turizme açılmıştır. Açıldığı günden bu zamana kadar binlerce turistin ziyaret ettiği bir turizm merkezi olmuştur. Ancak yoğun turizm faaliyetleri mağaranın ekolojik özelliklerine zarar verme potansiyeline sahiptir. Mağaradaki doğal oluşumların korunamaması ve sürdürülebilirliğinin sağlanamaması sonucu turizminde bir anlamı olmayacaktır. Kalkınma açısından geri kalmış bir bölge olan Gümüşhane ilindeki Karaca Mağarası yerel halkın ekonomik kalkınması ve kültürel anlamda tanıtılması noktasında önemli bir unsurdur. Bu nedenle öncelikle Karaca Mağarasının doğal yapısında meydana gelen değişiklikler incelenmiştir. İnsanların buraya olan çeşitli etkileri ele alınmıştır. Sürdürülebilir turizmin burada gelişmesi bu doğal alanın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için önemlidir. Açıldığı günden günümüze kadar olan değişimler sürdürülebilirlik kapsamında incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; İnsan etkisine açıldıktan sonra mağaradaki oluşumlarda kararmalar kırılmalar ve çeşitli insan odaklı olumsuzluklar tespit edilmiştir. Ayrıca turizmin yerel halkı ekonomik anlamda destekler nitelikte olmadığı görülmüştür. Çalışmamız 2011-2013 yıllarında yaz (Temmuz-Ağustos) dönemlerini kapsayan saha çalışmalarına dayandırılmaktadır. Kullanılan veriler çoğunlukla yerel halk ile yapılan görüşmelerden ve sahada yapılan gözlemlerden elde edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis work evaluates sustainable tourism of Karaca Cave, which is within the boundaries of Gümüşhane and was opened to tourism. Karaca Cave is one of the most significant natural richness of Gümüşhane in terms of tourism. Karaca Cave was opened to tourism in 1996. It has become a tourist attraction that thousands of tourists visit since the day it was opened. However intense tourism activities have the potential to damage ecological features of the cave. If natural formations in the cave cannot be protected and sustainability cannot be provided, tourism will not have a meaning as well. Karaca Cave in Gümüşhane, which is a backward region in terms of development, is an important element concerning the economic development of local people and cultural advertising. For this reason, changes in the natural structure of Karaca Cave are examined firstly. Various effects of people on this place are considered. Developing sustainable tourism in this place is important in order to protect this natural area and hand this place down to next generations. Changes from the day it is opened until today are examined in terms of sustainability. According to the results of the research; tarnishing, fractures and various people-oriented negativities were found on the formations in the cave after it is opened to the effect of people. Besides, it is seen that tourism is not able to support local people economically. Our research is based on field works that cover summer periods (July, August) of 2011-2013. Data used are obtained mostly from interviews with local people and observations that are made in the field.en_US
dc.description.sponsorshipBu çalışma Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından BAP 2013/42 Kodlu Proje İle desteklenmiştir.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMağaraen_US
dc.subjectSürdürülebilirliken_US
dc.subjectAlternatif turizmen_US
dc.subjectTurizmin Etkilerien_US
dc.subjectAlternative tourismen_US
dc.subjectCaveen_US
dc.subjectSustainabilityen_US
dc.subjectAlternative Tourismen_US
dc.subjectEffects of Tourismen_US
dc.titleKaraca Mağarası'nda (Gümüşhane) sürdürülebilir turizmen_US
dc.title.alternativeSustainable tourism of Karaca Cave (Gümüşhane)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record