Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDündar, Ekrem
dc.contributor.authorAkgün, Şakir
dc.date.accessioned2016-04-04T12:57:25Z
dc.date.available2016-04-04T12:57:25Z
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2011en
dc.identifier.citationAkgün, Şakir. Kiraz ve uslu zeytin çeşitlerinde pedisele has genlerin tespiti. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2349
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmada zeytinde (Olea europaea L.) Uslu (Meyvesi kolay dökülen) ve Kiraz (Meyvesi zor dökülen) çeşitlerinin meyve pedisellerinden cDNA kütüphaneleri oluşturuldu. Her iki kütüphaneden rastgele toplam 400 koloni seçilerek taşıdıkları insertlerin biyoinformatik analizi yapıldı. Biyoinformatik analizler sonucunda başka bitkilerden rapor edilmiş 19 farklı cDNA elde edildi. Bu 19 cDNA molekülünden 14'ünün daha zeytinde bulunmamış olduğu tespit edildi. Ayrıca 9 cDNA'nın muhtemelen açık okuma çerçevesi içerdikleri fakat erişimi olan veritabanlarında benzerlerinin bulunmadığı tespit edildi. Bu cDNA'lardan 14'ü EST veritabanında zeytinle homoloji göstermedi. Dolayısıyla bu cDNA'lar zeytinden ilk defa elde edilmiş oldu. Sonuçların genel analizi elde edilen cDNA moleküllerinin çoğunlukla zeytin pediseline özgü olabileceğini düşündürmektedir. Uslu pedisel kütüphanesinde bulunan meyve dökülmesinde rol oynayan ACC sentazın ekspresyon seviyesi Kiraz pediselindekinden yaklaşık 5 kat fazla ölçüldü. Bunun gibi farklılık gösteren cDNA moleküllerinin, iki çeşit arasındaki dökülme farkını açıklama potansiyeli taşıdıkları söylenebilir.en_US
dc.description.abstractIn this study, cDNA libraries from Uslu (firm fruit holder) and Kiraz (loose fruit holder) olive (Olea europaea L.) cultivars were constructed for capturing and analysis of differentially expressed cDNAs, using randomly picked 400 colonies in total from both libraries. Of all the cDNAs analysed, 19 were found to be unique genes through bioinformatic analyses. Of these 19 cDNAs, 14 were not reported from olive before and hence were detected for the first time with this study. Nine cDNA were found to harbor one or more open reading frames but not to have any similarity in any record from the public databases. Most of the cDNAs obtained from these libraries appeared to be pedicel specific if not cultivar - pedicel specific. The expression level of ACC synthase acting in fruit abscission found 5 fold more "Uslu" cDNA library than that of "`Kiraz" Similarly differantiating cDNAs suggest a potential to explain the abscission difference between two cultivars.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZeytin
dc.subjectOlea Europaea L.
dc.subjectMeyve - Pedisel Kütüphaneleri
dc.subjectAbsisyon ile Alakalı Genler
dc.subjectOlive
dc.subjectFruit - Pedicel Libraries
dc.subjectGenes Related to Abscission
dc.titleKiraz ve uslu zeytin çeşitlerinde pedisele has genlerin tespitien_US
dc.title.alternativeIsolation of olive genes specific to pedicels of kiraz and uslu cultivarsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.tubitakinfo:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/110O005en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record