Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYaman, Ramazan
dc.contributor.authorAlbayrak, Emrah
dc.date.accessioned2016-04-05T06:36:23Z
dc.date.available2016-04-05T06:36:23Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013en
dc.identifier.citationAlbayrak, Emrah. İki boyutlu dikdörtgen şekilli stok kesme problemleri için sezgisel-metasezgisel algoritma ve yazılım geliştirme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2356
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractGünümüzde küresel rekabet her geçen gün artmaktadır. Rakiplerine göre fiyat, kalite ve zaman noktasında üstünlük sağlayan firmalar başarı elde etmektedir. Bu noktada stok kesme problemleri doğru çözüldüklerinde tasarruf açısından büyük önem kazanmaktadır. Stok kesme problemi; büyük boyutlardaki stok malzemesinden küçük ebatlardaki sipariş malzemelerinin en az fire ile elde edilmesidir. Stok kesme problemleri mobilya, kağıt, demir, çelik, plastik, cam gibi birçok sektörde görülmektedir. Bu çalışmada iki boyutlu dikdörtgen elemanlı stok kesme problemleri hakkında bilgi verilmiş, çözüm yaklaşımları anlatılmıştır. Çözüm yaklaşımları ışığında sezgisel ve metasezgisel yazılım geliştirilmiştir. Bu yazılımın geliştirilmesinde Visual Basic 6.0 kullanılmıştır. Geliştirilen bu yazılımlar ile kare ve dikdörtgen parçalardan oluşan, parça sayıları farklı örnekler çözülmüştür. Aynı örnekler ticari bir program olan Diamino programı ile çözülerek geliştirilen sezgisel ve metasezgisel yazılımın performansı değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar geliştirlen metasezgisel yazılımın kabul edilebilir sürede iyi çözümler ürettiğini göstermiştir.en_US
dc.description.abstractAt the present, global competition is increasing every day. Compared to its competitors on price, quality and time point is obtained which is superior to their success. Cutting stock problems at this point are becoming of great importance in terms of saving when solved correctly. Cutting stock problem; a large-dimensioned(sized) stock material (a large stock material sizes) with a minimum of waste materials in order to achieve small-dimensioned order materials (small sizes). Cutting stock problems; furniture, paper, iron, steel, plastic, glass such as seen in many sectors. In this study, two-dimensional rectengular element provides information on cutting stock problems and solution approaches are described. According to solution approaches, heuristic and metaheuristic algorithms are developed. Visual Basic 6.0 is used for the development of this software. With these softwares, different part number of examples consisting square and rectangular pieces, are solved. The same examples are solved by acommercial program of Diamino Program. According to this solution, heuristic and metaheuristic software performance is evaluated. These results show that developed metaheuristic software produces better solutions in an acceptable time.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİki Boyutlu Stok Kesme Problemien_US
dc.subjectGenetik Algoritmaen_US
dc.subjectSezgisel ve Metasezgisel Yöntemen_US
dc.subjectAşağı Sol Algoritma
dc.subjectTwo Dimensional Cutting Stock Problem
dc.subjectGenetic Algorithms
dc.subjectHeuristic and Metaheuristic Methods
dc.subjectBottom Left Algorithm
dc.titleİki boyutlu dikdörtgen şekilli stok kesme problemleri için sezgisel-metasezgisel algoritma ve yazılım geliştirmeen_US
dc.title.alternativeRectangular shaped two-dimensional cutting stock problem for heuristic-meta heuristic algorithm and software developmenten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record