Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorHacıoğlu, Necdet
dc.contributor.authorAşık, Nuran
dc.date.accessioned2016-04-05T11:55:41Z
dc.date.available2016-04-05T11:55:41Z
dc.date.issued1996
dc.date.submitted1996en
dc.identifier.citationAşık, Nuran. Ayvalık yöresindeki turizm işletmelerinin işletmecilik sorunları: Anket uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2370
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractTurizm potansiyeline sahip Ayvalık yöresinde turizmin gelişmesini engelleyen sorunların tesbiti ve bu konuya ilişkin çözüm önerileri üretebilmek, çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Araştırma sonunda elde edilen bulgular yöredeki turizm işletmelerinin sorunlarını, beklentilerini ve sorunların çözümüne ilişkin önerileri ortaya koymaktadır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Ayvalık yöresindeki turizm arz ve talep yapısı başlığı altında; yörenin coğrafi konumu, ulaşım durumu, iklim tarihçesi, sosyo-ekonomik yapısı, yapısal özellikleri, doğal değerleri, tarihi ve kültürel değerleri, yöredeki turizm işletmelerinin sınıflandırılması, turizm olgusu içinde Ayvalık'ın yeri incelenmiştir. îç turizm talebinin yıllara göre gelişimi, yöreye gelen yerli turistlerin geliş amacına, meslek gruplarına, geldikleri şehirlere, kullandıkları taşıt araçlarına, yaş gruplarına, konakladıkları konaklama tesislerine göre dağılımın yanısıra ikinci konutları kamu kamplarının iç turizme etkisine yer verilmiştir. Dış turizm talebinin yıllara göre gelişimi, gelen yabancıların aylara ve yıllara, milliyetlerine, geliş amacına göre dağılımı incelenmiştir. İkinci bölümde, Ayvalık yöresindeki turizm işletmelerinin sorunları başlığı altında; yönetim, personel, pazarlama, fıyatlandırma, aracı kuruluşlar, altyapı ve çevre, mevsimlik yoğunlaşma, ulaşım idari ve yerel yönetimlere ilişkin sorunlar incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise Ayvalık yöresindeki turizm işletmelerine yönelik anket çalışması ve değerlendirmesi yer almaktadır. Çalışma yöredeki turizm işletmelerinin sorunlarına ilişkin çözüm önerileri ve sonuç bölümü ile bitirilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe main points of this thesis concern the hindrances to the development of tourism in Ayvalık region, which has tourist potential and brings up one approach to resolve these problems. The findings obtained at the conclusion of the research put forward suggestions corcerning the problems of tourism in Ayvalık region. The study comprises three chapters. In the first chapter, under the title of demand of Ayvalık region, the distribution of local and foreign visitors is discussed, and under the title of supply and assets, Ayvalık region's natural, historical and cultural values are examined. It also examines how Ayvalık rates in overall tourism In the second chapter, under the problems of touristic estadishments in Ayvalık region, the following are examined: management, personnel, marketing, travel agencies, infrastructure, surrounding, transportation, administration and manicipality problems. In the third chapter, the pratices of the survey as it was napplied to touristic establishments are presented. The study ended with sample suggestions concerning the problems of touristic establishments. The study also presented its conclusion.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBalıkesir
dc.subjectAyvalık
dc.subjectTurizm İşletmeleri
dc.subjectİşletme Problemleri
dc.subjectTourism Businesses
dc.subjectOperational Problems
dc.titleAyvalık yöresindeki turizm işletmelerinin işletmecilik sorunları: Anket uygulamasıen_US
dc.title.alternativeThe management problems of the tourism establishments of Ayvalık region: Survey practiceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record