Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇakır, Dilek Türker
dc.contributor.authorBalaban, Cansu
dc.date.accessioned2016-04-13T06:01:42Z
dc.date.available2016-04-13T06:01:42Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010en
dc.identifier.citationBalaban, Cansu. Manyas Kuş Gölü'nün balık faunası ve türlerin bazı biyolojik özellikleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2399
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmada Manyas Kuş Gölü' nün balık faunası ve türlerin bazı biyolojik özellikleri incelenmiştir. Göl ortamının bazı fiziko-kimyasal parametre değerlerinin istasyonlar arası benzerlik ilişkisi değerlendirilmiştir. 2009 - 2010 yılları arasında aylık olarak yapılan örneklemeler sonucunda Manyas Kuş Gölü balık faunasına ait 2138 adet birey incelenmiş, 4 familyaya ait 12 tür elde edilmiştir: Esox lucius (Linnaeus, 1758), Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758), Carassius carassius (Linnaeus, 1758), Carassius gibelio (Bloch, 1782), Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758), Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758), Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758), Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758), Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758), Chalcarburnus chalcoides (Güldenstaedti, 1772), Silurus glanis (Linnaeus, 1758), Neogobius fluviatilis (Pallas,1811). Yapılan bu çalışmada Manyas Kuş Gölü balık faunası için Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)' nın en yoğun grubu oluşturduğu, Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758)' un ise en az olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the fish fauna of Manyas Bird Lake and certain biological features of the species there have been examined. Some physico-chemical parametric values of the lake's environment have also been assessed. As a result of sampling acivities carried out monthly between 2009 and 2010; 2138 individuals belonging to Manyas Bird Lake fauna have been examined, and 12 species belonging to 4 families have been identificated Esox lucius (Linnaeus, 1758), Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758), Carassius carassius (Linnaeus, 1758), Carassius gibelio (Bloch, 1782), Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758), Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758), Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758), Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758), Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758), Chalcarburnus chalcoides (Güldenstaedti, 1772), Silurus glanis (Linnaeus, 1758), Neogobius fluviatilis (Pallas,1811). In this research, it has been identificated that Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) is the most populous group, whereas Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) is the least populous one.en_US
dc.description.sponsorshipBu tez çalışması Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 2009/11 nolu proje ile desteklenmiştir.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTatlısu Balıklarıen_US
dc.subjectManyas Kuş Gölüen_US
dc.subjectMorfolojien_US
dc.subjectBiyolojik Özellikleren_US
dc.subjectFreshwater Fishen_US
dc.subjectManyas Bird Lakeen_US
dc.subjectMorphologyen_US
dc.subjectBiology
dc.titleManyas Kuş Gölü'nün balık faunası ve türlerin bazı biyolojik özelliklerien_US
dc.title.alternativeThe fish fauna of Manyas Bird Lake and certain biological features of the speciesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record